Podczas Dnia Samorządności w Podkowie Leśnej odsłonięto tablicę poświęconą prof. Jerzemu Regulskiemu – ojcowi polskiej samorządności i współzałożycielowi Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Prof. Jerzy Regulski urodził się i mieszkał w Zarybiu, rodzinnym majątku Haliny i Janusza Regulskich, współzałożycieli Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. Całe życie był mocno związany z Podkową Leśną, w 2010 r. został odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Miasta (za kontynuację tradycji obywatelskiej aktywności przekazywanej na rzecz społeczności podkowiańskiej). Tablicę poświęconą Profesorowi odsłonięto na fasadzie budynku urzędu miasta.

„Profesor Regulski to Podkowa Leśna, a Podkowa Leśna to samorząd, to są historie nierozerwalne” – powiedział Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Ogrodu Podkowa Leśna rozpoczynając panel dyskusyjny na temat 30-lecia samorządu terytorialnego. W dyskusji wzięli udział:

  • prof. Jerzy Duszyński (Prezes Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna I kadencji),
  • Jan Król (członek Rady Fundatorów FRDL, Z-ca Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego w latach 1989-90),
  • sędzia Jerzy Stępień (Przewodniczący Rady Fundatorów FRDL senator I i II kadencji, Generalny Komisarz Wyborczego (1990-94)),
  • mec. Janusza Siemińskiego (Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna I kadencji),
  • Jacek Wojnarowski (Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, Radny Rady Miasta Podkowa Leśna I kadencji).

To było wyjątkowe spotkanie przepełnione historią, wspomnieniami związanymi z pierwszymi demokratycznymi wyborami samorządowymi w III RP i Podkowie Leśnej.

Dziękujemy pięknie organizatorom wydarzenia za zaproszenie Fundacji!