Badanie Opinii Kutno 2021Szanowni Państwo!

 Ankieta, którą do Państwa kierujemy umożliwi władzom samorządowym poznanie poglądów
i opinii mieszkańców Kutna
. Wierzymy, że uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli Urzędowi Miasta i pozostałym instytucjom miejskim na doskonalenie usług publicznych oraz umożliwi planowanie rozwoju naszej społeczności.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Ponadto, jeśli wyrażą Państwo zgodę na wypełnienie ankiety, mogą Państwo odmówić udzielania odpowiedzi na niektóre pytania. W takim wypadku prosimy je po prostu pominąć, bez podawania przyczyn.

Ankietę powinni wspólnie wypełnić członkowie Państwa gospodarstwa domowego – bardzo proszę o przedyskutowanie odpowiedzi i za każdym razem wskazanie tej, która jest najbliższa panującym w Państwa domu poglądom.

Bardzo nam zależy, aby wróciła do nas jak największa liczba wypełnionych ankiet. Tylko wtedy bowiem będziemy mogli uznać nasze badanie za w pełni wartościowe, spełniające wymogi poprawnych badań społecznych.

Ankieta jest całkowicie anonimowa – Państwa odpowiedzi na pytania objęte są tajemnicą. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. W żaden sposób wypełniona przez Państwa ankieta nie będzie publicznie udostępniana.

Aby wypełnić ankietę wystarczy kliknąć w poniższy baner

Badanie Kutno 2021