FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Gospodarki Nieruchomościami, Forum, które byłoby platformą współpracy i integracji Kierowników referatów gospodarki nieruchomościami JST województwa łódzkiego, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL CS w Łodzi spotkaniach, konferencjach, kongresach oraz sesjach wyjazdowych.

Głównym celem działania Forum Gospodarki Nieruchomości będzie podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu oraz budowanie profesjonalnej administracji zarządzającej nieruchomościami i mieniem komunalnym. Forum realizować będzie ten cel m.in. poprzez cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne, priorytetowe. Spotkania te z jednej strony dają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania administracji nieruchomości, czy też możliwości wywiązywania się z nałożonych na instytucje obowiązków, z drugiej zaś strony – pozwolą na uzyskiwanie najbardziej kompetentnych informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących problemów i perspektyw rozwoju tego sektora kadr województwa łódzkiego.