Sesja konsultacyjno-szkoleniowa 
Aktualne problemy w ochronie danych osobowych z perspektywy instytucji

6 września 2021 r. 09.30 - 15.00

Moduł I Kontrola z UODO w JST
W trakcie wykładu „Kontrola z UODO w JST” przedstawione zostaną przede wszystkim zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, które były przedmiotem badań w dotychczas przeprowadzonych kontrolach w JST. Ponadto, poruszone zostaną kwestie związane z prawidłowym przygotowaniem się do kontroli, tak aby zapewnić jej jak najsprawniejsze przeprowadzenie i nie narazić się na zarzut braku współpracy z Prezesem UODO. 

Prowadzący: Dyrektor Departamentu Kontroli i Naruszeń w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, odpowiedzialny za przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie tych danych oraz analizę naruszeń ochrony danych osobowych.

Moduł II Sztuczna inteligencja i automatyzacja w służbie RODO
Nowoczesna technologia, to nie tylko zagrożenia dla naszej prywatności. Podczas tej prelekcji prowadzący opowie o tym, w jaki sposób technologia może nam pomóc w zapewnieniu zgodności z RODO. 

Prowadzący: Prezes zarządu Lex Artist sp. z o.o. oraz Związku Firm Ochrony Danych Osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresu ochrona danych osobowych. odpowiedzialny za budowę i udoskonalanie procedur RODO w Lex Artist. Współpracownik największych organizacjami branży ochrony danych. Jeden z założycieli Związku Firm Ochrony Danych Osobowych, gdzie pełni funkcję prezesa (www.zfodo.org.pl). Doradza, pełni funkcję IOD i szkoleniowca. Współautor bloga poświęconego tematyce ochrony danych (blog-daneosobowe.pl) oraz licznych publikacji prawniczych.

Moduł III Aktualne problemy w ochronie danych osobowych z perspektywy instytucji
Rozpoczęcie stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w 2018 r. wywołało zmianę zapatrywań na potrzebę i sposób ochrony danych osobowych nie tylko w sektorze prywatnych przedsiębiorstw i szeroko rozumianego biznesu, ale także w odniesieniu do jednostek sprawujących władzę publiczną. Stanowiąca trzon RODO zasada podejścia opartego na ryzyku w istotny sposób wpływa na sposób realizacji obowiązków administratorów działających w sferze publicznej. 

Prowadzący: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Adwokat w Lubasz i Wspólnicy - Kancelarii Radców Prawnych sp. k. Kilkuletnie doświadczenie w weryfikowaniu i ocenie działania organizacji z sektora prywatnego i publicznego pod kątem zgodności działania z przepisami ochrony danych osobowych. Odpowiedzialny za wdrożenie RODO w spółkach prawa handlowego o znaczącej pozycji na rynku e-commerce. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.