Najbliższe spotkania Forum Pracowników Oświaty

Wrześniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum

21 października 2021 r. - sesja szkoleniowa online nt.:

Likwidacja, przekształcenie i inne zmiany w sieci szkół i przedszkoli

Jesień jest właściwym czasem na podjęcie decyzji o zmianach w sieci szkół i przedszkoli. Proces ten wymaga wielu czynności administracyjnych, uzgodnień z innymi podmiotami i trwa około 3 miesięcy. Terminy podejmowania określonych czynności wyznacza ustawa oraz proces rekrutacji. Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzę jako repetytorium o organizacji lokalnych systemów oświaty i jego zmianach..

Prowadzący:
Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.ch rozwiązań metodycznych, kształcenia uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Poniżej zaproszenie oraz link do zapisu.

Kontakt
Katarzyna Siwierska
Specjalista ds. szkoleń
tel . +48 698 343 042
katarzyna.siwierska@frdl.org.pl