Najbliższe spotkania Forum Pracowników Oświaty

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum

9 listopada 2021 r. - sesja szkoleniowa online nt.:

Przygotowania do inwentaryzacji i zamknięcia roku budżetowego 2021 w jednostkach oświatowych

Spotkanie, podczas którego omówione zostaną aktualne wymogi prawa dotyczące inwentaryzacji, a w szczególności metod, terminów i częstotliwości inwentaryzacji oraz zamknięcia roku budżetowego. Zaprezentowana zostanie przykładowa dokumentacja inwentaryzacji oraz wskazane zostaną czynności niezbędne do jej prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia w jednostkach oświatowych, biorąc pod uwagę aspekty związane z pracą zdalną, czy sytuacją, kiedy to prowadzenie rachunkowości zostało powierzone Centrom Usług Wspólnych (CUW). Prowadząca wskaże najczęstsze błędy i nieprawidłowości oraz podpowie jak się przed nimi ustrzec.

Prowadzący:
Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Poniżej zaproszenie oraz link do zapisu.

 

Kontakt
Katarzyna Siwierska
Specjalista ds. szkoleń
tel . +48 698 343 042
katarzyna.siwierska@frdl.org.pl