Szanowni Państwo,

przed nami kolejna już V edycja największego i najważniejszego organizowanego dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego – wydarzenia jakim jest Krajowy Kongres Forów Skarbników.

V Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10-11 maja 2023 r. w Warszawie.

O KONGRESIE

Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów.

 • Wiadomo już, że w programie V Krajowego Kongresu Forów Skarbników będą poruszone ważne i kluczowe tematycznie obszary finansów publicznych, uwzględniające różne perspektywy w zmiennym, trudnym dla samorządu otoczeniu. Te zmienne to nadal odłożone w czasie skutki pandemii, które łączą się z trudnym kryzysem energetyczno-surowcowym i wysoką inflacją. Te wszystkie obszary bardzo mocno wpływają na stan finansów publicznych w sektorze samorządowym.
 • Podczas kongresowych dyskusji będziemy szukali odpowiedzi, sugestii i dobrych rozwiązań jak sprostać w ramach stale ograniczanych środków finansowych kryzysom: energetycznym i ekonomicznym.
 • Tym razem chcemy aby współpraca pomiędzy samorządami stała się kluczem do zrównoważonej polityki finansowej w każdej jednostce samorządu terytorialnego poprzez działania podatkowe, sprawozdawcze i księgowe. Przed samorządem stoją niełatwe, a konieczne zmiany, które wymagają systematycznych działań z myślą o stale zmieniających się potrzebach mieszkańców. 
 • O zadaniach, wyzwaniach i problemach, którym wspólnie musimy stawić czoło, będziemy chcieli rozmawiać w trakcie spotkań, dyskusji i debat w Warszawie. Nasze tematy dotyczyć będą wdrożonych i planowanych zmian w zakresie podatków i opłat oraz polityki finansowej w JST. To będzie wyjątkowa przestrzeń do spotkania się przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki.

O PROGRAMIE. Kluczowe tematy jakie zostaną poruszone w trakcie najbliższego Krajowego Kongresu Forów Skarbników:

 • Poszukiwanie nowych źródeł i obszarów dochodu jst.
 • Status Skarbnika. Jego rola, odpowiedzialność. Skarbnik jako strażnik finansów jednostki. Panel pod patronatem merytorycznym Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL.
 • Jak wnioski z badań nad demografią w gminach, powiatach i województwach powinny wpływać na strategię działania Skarbnika?
 • System finansowania samorządu. Potrzeba systemowych zmian. Kierunki zmian.
 • Bieżące problemy działalności samorządu a kolejne wyzwania. Czy samorządy stać na środki unijne przy zwiększonych wkładach własnych? Jak zwiększony poziom inwestycji zachwiał równowagę funkcjonowania szczególnie małych samorządów. Jak zachęcać samorządy do wspólnej realizacji zadań własnych?
 • System finansowania edukacji – kluczowe aspekty problemu małych i dużych jst. Czy to już stan krytyczny?
 • Nowe regulacje w zakresie obszaru ochrony zdrowia: modernizacja i poprawa efektywności szpitali. Głos Skarbnika powiatu, województwa i ekspertów.
 • Funkcjonowanie audytu w jst. Użyteczność funkcji audytu. Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, prelegentów Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, ekspertów i Skarbników.
 • Panel pod patronatem merytorycznym Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, który jest częścią The Institute of Internal Auditors i należy do European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Od ponad 15 lat jest największą w kraju organizacją zajmującą się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej audytorów oraz integracją środowiska audytorskiego.
 • System elektronicznych faktur (KSeF). O wyzwaniach, jakie czekają samorządy. Etapy wdrożenia nowego obowiązku by przygotować jednostkę na 1 stycznia 2024 r.

GOŚCIE, EKSPERCI 

Do współpracy w ramach całego wydarzenia jak co roku zapraszamy m.in. Ministerstwo Finansów, Najwyższą Izbę Kontroli, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Regionalne Izby Obrachunkowe, Główny Urząd Statystyczny oraz Związki Samorządowe. 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i wyjątkowej klasy ekspertów reprezentujący przede wszystkim organy nadzoru nad działalnością samorządu i świat nauki. Na bieżąco będziemy Państwa informować o potwierdzeniu obecności zaproszonych gości.

 

Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy do udziału i współtworzenia największego wydarzenia dedykowanego Skarbnikom! Zapraszamy wszystkich do włączenia się w przygotowanie naszego wspólnego wydarzenia! Zachęcamy do kontaktu i zgłaszania propozycji tematów. 10-11 maja to najważniejsza data dla Skarbnika w 2023 roku! Prosimy o rezerwację terminu. Do zobaczenia w maju w Warszawie!