Majowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 
30 maja 2022 r.

Środki trwałe. Ujęcia, wyceny i likwidacja rzeczowych aktywów trwałych

• W ramach spotkania Forum przedstawione zostaną zagadnienia związane z problematyki ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych.
• Omówione zostaną zagadnienia w kontekście przepisów ustawy o rachunkowości, wraz z zestawieniem podobieństw oraz różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym.
• W trakcie zajęć przedstawione zostaną zasady ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, wytworzenia.


Prowadzący: Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Zaproszenie poniżej. 

Czerwcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 
3 czerwca 2022 r.

Aktualne zagadnienia z zakresu finansów JST

Najbliższe spotkanie Forum poświęcone będzie omówieniu aktualnej sytuacji finansowej oraz źródeł finansowania inwestycji. 

I. Niestandardowe sposoby finansowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2020 – 2022.
W ramach tematu zostaną omówione zagadnienia związane z:
• Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 (w tym środki wypłacane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych),
• Funduszem Pomocy,
• środkami otrzymanymi przez JST w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku,
• m.in. w kontekście obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych.  
Spotkanie uzupełni omówienie kwestii najnowszych zmian dotyczących relacji części bieżącej budżetu (art. 242 ustawy o finansach publicznych) i relacji spłaty zobowiązań (art. 243 ustawy o finansach publicznych).
Prowadzący: Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej.
II. Partnerstwo Publiczno-Prywatne.
Prowadząca: Menadżer ds. inwestycji infrastrukturalnych, Departament Relacji Strategicznych w BGK.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Zaproszenie poniżej.