Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpacki, lubelskim.
W tym roku będziemy też organizowali Ranking Gmin Województwa Łódzkiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi.
W ramach Rankingu
ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Łódzkiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.
Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

Organizatorzy rankingu: