Forum Sekretarzy: Spis Rolny w 2020 r. i Obowiązki pracodawcy samorządowego – zmiany i problematyczne zagadnienia w ujęciu praktycznym

Cele i korzyści

W pierwszym module sesji będziemy omawiać zagadnienia związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Celem drugiego modułu sesji jest przekazanie sekretarzom jst wiedzy niezbędnej do właściwego stosowania przepisów prawa pracy w czasie stanu epidemii oraz nadzorowania pracowników, którym powierzono obowiązki w tym zakresie. Stan epidemii skutkuje znacznymi ograniczeniami dotyczącymi zapotrzebowania na pracę podległych pracowników oraz świadczenia pracy osobiście w siedzibie urzędu. Trener wskaże na istotne zagadnienia zlecenia pracy zdalnej oraz wskaże na problemy związane ze zmianą miejsca świadczenia pracy podległych pracowników. W ramach szkolenia zaproponowane zostaną rozwiązania, które mogą pomóc we właściwym zarządzaniu pracowników w okresie ograniczonego funkcjonowania urzędów. W trakcie szkolenia wskazane zostaną te przepisy, które w ramach tarcz antykryzysowych zawiesiły stosowanie niektórych obowiązków pracodawców w zakresie prawa pracy, szczególnie tych dotyczących bhp.

zwiń
rozwiń
Program

I sesja - Powszechny Spis Rolny w 2020 r.
1. Zakres, forma i tryb przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.
2. Organizacja spisów powszechnych w okresie ewentualnej pandemii koronawirusa;
3. Bezpieczeństwo danych w badaniach statystycznych oraz prawa osób do ochrony swoich danych (wynikających z RODO), które obowiązują i które nie obowiązują w trakcie realizacji spisów powszechnych;
4. Metody przeprowadzania spisów powszechnych (obowiązkowy: samospis internetowy oraz uzupełniające: wywiad telefoniczny, wywiad bezpośredni);
5. Zadania gminnych biur spisowych.

II sesja - Obowiązki pracodawcy samorządowego – zmiany i problematyczne zagadnienia w ujęciu praktycznym.
1.  Ograniczenia w realizacji dotychczasowych obowiązków pracowników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

I sesja
W spotkaniu wezmą udział członkowie Wojewódzkiego Biura Spisowego, pracownicy Urzędu Statystycznego w Łodzi.
II sesja
Radca prawny, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line