Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych

Cele i korzyści

Przedstawienie celu, metod i terminów w zakresie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki. Podniesienie i usystematyzowanie wiedzy uczestników szkolenia w tym zakresie. Omówienie indywidualnych problemów związanych z roczną inwentaryzacją.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Przepisy dotyczące inwentaryzacji
 2. Definicja i rola inwentaryzacji w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.
 3. Zasady i terminy inwentaryzacji:
 • przedmiot i zakres inwentaryzacji;
 • metody i terminy inwentaryzacji;
 • organizacja, przebieg, rozliczenie i wykorzystanie wyników inwentaryzacji;
 • instrukcja inwentaryzacyjna.
 1. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury rzeczowych i pieniężnych składników majątku:
 • czynności przygotowawcze;
 • arkusze spisu z natury;
 • przebieg spisu z natury.
 1. Pozostałe metody inwentaryzacji:
 • technika uzgadniania sald środków pieniężnych w bankach oraz rozrachunków;
 • inwentaryzacja poprzez weryfikację pozostałych aktywów i pasywów.
 1. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych:
 • ewidencja księgowa na koncie bilansowym „014 zbiory biblioteczne”;
 • skontrum czy spis z natury;
 • ewidencja i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.
 1. Różnice inwentaryzacyjne:
 • ustalenie różnic inwentaryzacyjnych;
 • ewidencja i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.
 1. Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji:
 • odpowiedzialność kierownika jednostki;
 • odpowiedzialność pracownika;
 • rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych.
 1. Dokumentacja inwentaryzacyjna.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek organizacyjnych sektora publicznego odpowiedzialni za przeprowadzenie i rozliczenie rocznej inwentaryzacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor wydziału księgowości Urzędu Miasta Szczecin, specjalista i praktyk z zakresu finansów publicznych - rachunkowości, sprawozdawczości, audytu, kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line