Profesjonalna obsługa klienta niepełnosprawnego

Cele i korzyści

- Praca nad komunikacją z klientem niepełnosprawnym, zbudowanie świadomości roli komunikacji interpersonalnej.
- Praca nad zwiększeniem jakości pracy z niepełnosprawnym klientem.
- Wypracowanie rozwiązań w pracy z niepełnosprawnym klientem.
W szkoleniu pojawiać się będą elementy komunikacji interpersonalnej, ćwiczenia warsztatowe, gry psychologiczne, scenki rodzajowe.

zwiń
rozwiń
Program

1. Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta niepełnosprawnego.
- Jakość obsługi klienta niepełnosprawnego.
- Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów niepełnosprawnych.
2. Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem niepełnosprawnym.
- Nastawienie – fundament pozytywnych relacji.
- Co pożądane, a co niedozwolone w kontaktach z klientami?
- Elastyczność w kontaktach z klientami.
3. Obsługa klienta niepełnosprawnego.
- Rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta.
- Sposoby postępowania z klientami różnymi rodzajami niepełnosprawności.
4. Podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych w kontakcie z klientem.
- Nawiązanie kontaktu (subiektywizm oceniania innych, dostrajanie, kontrola komunikacji niewerbalnej, budowanie relacji).
- Trafna ocena innych, kontrola komunikacji.
- Trudne sytuacje w kontaktach z klientami.
- Pomyślne rozwiązania sytuacji trudnych.
- Narzędzia asertywności i ograniczenia skutków stresu.

Szkolenie będzie przeprowadzone metodami aktywizującymi:
- Gry szkoleniowe.
- Praca z przypadkiem (case).
- Metody ekspresji i impresji nastawione na emocje i przeżycia - drama.
- Metody graficznego zapisu –mapy mentalne: flipchart.
- Metody integracyjne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pomocy społecznej, kuratorzy sądowi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Kierownik Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, doświadczony trener z zakresu problematyki społecznej i socjalnej, pracownik samorządowy, absolwentka UŚ, wieloletni wykładowca FRDL

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line