Promocja miejsca oraz kształtowanie wizerunku urzędu z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów oraz narzędzi on-line

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szczególnym zadaniem wydziałów promocji urzędu jest tworzenie i utrwalanie jego pozytywnego wizerunku, zarówno poprzez komunikację, jak i poznawanie ich opinii, dlatego proponujemy Państwu szkolenie dotyczące kształtowania wizerunku urzędu.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas których wskażemy sposoby wykorzystania tradycyjnych i nowoczesnych kanałów komunikacji w działalności promocyjnej urzędu, a także metody skutecznego łączenia aktywności promocyjnej w obu tych kanałach. Podczas szkolenia w praktyczny sposób omówimy mechanizmy promowania marki terytorialnej, kształtowania wizerunku urzędu (miasta, gminy itp.) i komunikacji z mieszkańcami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat organizacji i realizacji projektów związanych z promocją marki terytorialnej i budowaniem wizerunku urzędów (miasta, gminy) oraz instytucji publicznych.
• Poznanie narzędzi diagnozowania aktualnego wizerunku oraz metody wspomagające pracę nad promocją urzędu i instytucji oraz komunikacją z mieszkańcami,
• Omówienie przykładów projektów promocyjnych on-line i off-line, prowadzonych przez marki terytorialne oraz wskazanie, w jaki sposób badać i analizować efekty takich działań.

zwiń
rozwiń
Program

1. Diagnoza aktualnego wizerunku urzędu. Metody i narzędzia badawcze: tradycyjne i on-linowe.
• Audyt wizerunku urzędu i badanie opinii mieszkańców.
• Badania ilościowe i jakościowe. Metody badawcze, konstrukcja scenariusza, dobór próby. Kogo, o co i w jaki sposób zapytać?
• Konsultacje społeczne – znane działanie, nowe narzędzie. Dialog w sieci.
• Inne możliwości i instrumenty badania jakości pracy urzędu. Praktyczne przykłady i rekomendacje.
2. „Jak cię widzą, tak cię piszą”, czyli jak dbać o pozytywny wizerunek urzędu.
• Urzędnik on-line i off-line. Rola urzędnika w procesie kształtowania wizerunku urzędu.
• Tajemniczy klient, czyli audytor w urzędzie.
• Standaryzacja procesów obsługi klienta metodą na podnoszenie jakości usług świadczonych przez urząd.
3. Promocja wewnętrzna i zewnętrzna.
• Różnorodność adresatów działań promocyjnych urzędu i jej wpływ na sposób komunikacji on-line i off-line: mieszkańcy, turyści, studenci, inwestorzy, władze.
• Cudzie chwalicie, swego nie znacie. Skuteczna promocja wewnętrzna i zewnętrzna.
• Ambasador marki miejsca.
4. Promocja miejsca i kształtowanie wizerunku urzędu w przestrzeni on-line.
• Urzędowa strona www.
• Komunikacja marki terytorialnej w mediach społecznościowych. Konkursy w social mediach, zalety i pułapki.
• Influencerzy w promocji marki terytorialnej. Nowa komunikacyjna rzeczywistość
• Marka terytorialna na Twitterze.
• Marketing wirusowy w promocji marki miejsca.
• Analiza i pomiar obecności marki w przestrzeni on-line: impact, wskaźnik AVE. Przykłady badań i analiz.
5. Znane media, nowe możliwości w promocji marki terytorialnej i urzędu
• Promocja miejsca a trendy społeczne. Wrażliwość urzędu na czynniki i sygnały płynące z otoczenia.
• Wirtualne jest realne. Podwójna siła tradycyjnych narzędzi promocyjnych, przykłady.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji samorządowej, instytucji publicznych, oraz organizacji pozarządowych, głównie do jednostek odpowiedzialnych za wizerunek urzędu (miasta, gminy) oraz za realizację projektów promocyjnych: wydziały promocji, komunikacji społecznej itp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor Agencji Komunikacji Marketingowej. Autorka kilku kampanii promocyjnych z zakresu marketingu terytorialnego oraz promocji miast i regionów, realizowanych na terenie kraju oraz za granicą. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację strategii komunikacyjnych oraz kampanii promocyjnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu komunikacji marketingowej w ramach podyplomowych studiów przy Uniwersytecie Śląskim. Wykładowca i trener firmy Questus, akredytowanego centrum szkoleniowo-egzaminacyjnego The Chartered Institute of Marketing in London. Prowadzi e-learningowy kurs przygotowujący do egzaminów CIM. Stała współpracowniczka miesięcznika „Marketing w Praktyce” (publikacje z zakresu komunikacji marketingowej, współpracy z agencją reklamową, marketingu relacji oraz promocji miast i regionów). Absolwentka Katedry Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła kurs Professional Diploma in Marketing oraz Postgraduate Professional Diploma in Marketing i uzyskała międzynarodowy dyplom The Chartered Institute of Marketing in London.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 28 września 2021 r.