Pełnomocnik ds. zgłoszeń. Kompetencje i umiejętności.

online
Miejsce
Internet
Termin
18 października 2022
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
359 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą sygnaliści i ich ochrona w administracji publicznej w powiązaniu z ochroną danych osobowych.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie katalogu kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków pełnomocnika ds. zgłoszeń wynikających z ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Szkolenie jest elementem przygotowania systemu obsługi zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas zajęć dokonamy analizy kompetencji osoby wyznaczonej na mocy o ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Pełnomocnik ds. zgłoszeń po wejściu ustawy będzie miał nowe zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
• przyjmowanie zgłoszeń i zapewnienie jej poufności,
• ich analizy w światle ustawy i dyrektywy,
• prowadzenie rejestru zgłoszeń,
• zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
• spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi, uzgadnianie wniosków o rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy oraz udzielanie informacji o przysługującej ochronie związanej z działaniami sygnalizacyjnymi.
Istotnym walorem szkolenia jest aspekt praktyczny – zagadnienia prawne omawiane podczas zajęć będą poparte licznymi przykładami i wzorami postępowań mającymi na celi przygotowanie do prawidłowego wdrożenia dyrektywy i ustawy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania czynności pełnomocnika ds. zgłoszeń wynikających z ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
• Zdobycie, uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu procedury Compliance w organizacji.
• Omówienie procedur wdrażanych w jednostce w zakresie oraz przeanalizowanie dokumentów omawianym podczas szkolenia.
• Zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania czynności pełnomocnika ds. zgłoszeń wynikających z ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
• Osoby biorące udział w zajęciach otrzymają wzory dokumentów, w tym zarządzeń.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aspekty prawne ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.
2. Funkcja Compliance w organizacji. Dorobek i zakres działania Compliance Officer.
3. Obowiązki wynikające z przepisów prawa.
4. Kompetencje niezbędne do realizacji przepisów prawa w zakresie ochrony sygnalistów.
5. Postępowanie wyjaśniające a ochrona sygnalisty.
6. Badanie otoczenia wewnętrznego organizacji a dobór narzędzi komunikacji.
7. Narzędziownia sygnalisty.
8. Kompetencje w zakresie współtworzenia oceny skutków dla ochrony danych wynikających z art.35 z RODO.
9. Retencja danych a przepisy o archiwizacji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wskazane do wykonywania czynności pełnomocnika ds. zgłoszeń wynikających z ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk sponad dziesięcioletnim doświadczeniem w ochronie danych. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2017. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27005:2017 i PN ISO 31000:2012. Certyfikowany trener biznesu. Certyfikowany Compliance Officer. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Systemami Antykorupcyjnymi zgodnie z normą PN ISO/IEC 37001:2016. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych dla administracji państwowej. Asesor kompetencji zawodowych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Katarzyna Marciniak-Mordel
Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi
tel. 42 3073238
katarzyna.marciniak@frdl.org.pl
Maja Pawlak
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 162 759
m.pawlak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 października 2022 r.