Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu I i II stopnia wraz z egzaminami z refleksologii dla 1 uczestnika projektu pn. „Rozkręcamy Społeczny Biznes!”, w ramach Poddziałania 7.6.1. Wsparcie Rozwoju ES poprzez Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej RPO Lubuskie 2020

Szczegółowe informacje dostępne są w bazie konkurencyjności pod linkiem - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52764