Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie treści do publikacji poświęconych dobrym praktykom w obszarze opieki nad dziećmi do lat 3 dostosowanych do specyfiki województwa lubelskiego oraz usługa przygotowania dwóch publikacji pod względem redakcyjnym, w tym wykonanie korekty dwóch publikacji poświęconych dobrym praktykom w obszarze opieki nad dziećmi do lat 3 dostosowanych do specyfiki województwa lubelskiego oraz specyfiki sektora odbiorców: 1. Pierwsza publikacja skierowana do odbiorców z podmiotów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 2. Druga publikacja skierowana do podmiotów niepublicznych.

Termin składania ofert - 2021-07-07 9:00:00

Szczegółowe informacje dostępne w bazie konkurencyjności pod linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/56420