Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom szkoleniowym Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze dostosowała ofertę szkoleń pod instrument finansowania doskonalenia pracowników samorządowych jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Środki pochodzące z Funduszu Pracy stwarzają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Pomoc Funduszu Pracy obejmuje nie tylko pracowników sektora prywatnego ale również Administrację Publiczną.

O środki z KFS mogą Państwo ubiegać się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie należy złożyć stosowny wniosek. Po akceptacji wniosku i spełnieniu wymaganych formalności pracodawca otrzymuje środki przeznaczone pod konkretne działanie doskonalące. Uwaga: wielkość środków przeznaczona na dany Powiat jest ograniczona. Szczegóły znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W przypadku szkoleń zamkniętych przygotowujemy dla Państwa konkretną ofertę odpowiadającą zapotrzebowaniu jednostki. Po ustaleniu terminu i przygotowaniu programu szkolenia mogą Państwo aplikować o dofinansowanie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Udzielamy pełnego wsparcia w przygotowaniu wniosku od strony ofertowej. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze posiada doświadczenie w organizacji szkoleń finansowanych z KFS.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach otwartych w ramach KFS. Oferta FRDL przygotowana z odpowiednim wyprzedzeniem stwarza odpowiedni czas na aplikowanie o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W przypadku pytań i wątpliwości służymy pomocą. W załączniku znajdziecie Państwo listę szkoleń otwartych zaplanowanych przez nas na 2020 rok z podziałem na kategorie tematyczne.

Zespół FRDL Centrum Mazowsze.