• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Szkolenia dla Instytucji Kultury

Szkolenia dla Instytucji Kultury

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
·  Grupowa forma daje możliwość dostosowania zajęć do oczekiwań grupy, jak i do potrzeb organizacji.
·  Zapewniamy możliwość szczegółowego zbadania potrzeb szkoleniowych grupy i organizacji.
·  To Państwo macie wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod.
·  Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: indywidualny feedback od Trenera/Eksperta czy coaching.
·  To Państwo decydujecie gdzie i kiedy szkolenie się odbędzie.
·  Współpracujemy z licznym gronem Trenerów/Ekspertów, którzy mają podobny poziom merytoryczny – co zapewnia możliwość przeszkolenia nawet kilkuset osób w jednym projekcie. 

Zwinne zarządzanie w instytucjach kultury

Czy zarządzanie projektami i pracą w instytucjach kultury może być "zwinne"? Z jakim trenerem w zarządzaniu w instytucjach kultury mamy do czynienia? Jakie praktyki i narzędzia dominują? Proponujemy Państwu udział w zajęciach z zakresu zwinnego zarządzania w instytucjach kultury. Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę na temat całej gamy popularnych i sprawdzonych w praktyce narzędzi internetowych do zarządzania projektami. Nasze zajęcia to przedstawienie i omówienie zasad stosowania narzędzi online organizujących zadania, pracę oraz komunikację w działach i całych instytucji kultury. Uczestnicy szkolenia będą mogli praktycznie wykorzystać sprawdzone i skuteczne metody zarządzania zespołem i koordynacją projektami, zaprezentowane podczas zajęć w swoich jednostkach.

 

 


Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez biblioteki publiczne

Szkolenie ma na celu zapoznanie z różnorodnymi źródłami dofinansowania, z których mogą skorzystać biblioteki publiczne.
CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
• usystematyzowanie wiedzy na temat dostępnych źródeł dofinansowania dla bibliotek,
• poznanie nowych i nietypowych form pozyskiwania środków (np. crowdfunding, budżety partycypacyjne, sponsoring),
• poznanie aktualnych trendów w projektach bibliotecznych,
• zobaczenie dobrych praktyk i zrealizowanych projektów, które otrzymały dofinansowanie z różnych źródeł,
• sporządzenie wniosku “krok po kroku” podczas części warsztatowej,
• kontakt z innymi bibliotekarzami i możliwość nawiązania współpracy.

 

 


CANVA - tworzenie projektów graficznych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym skoncentrujemy się na efektywnym wykorzystaniu narzędzia do projektowania graficznego - Canva. Dzięki udziałowi w szkoleniu poznają Państwo podstawowe funkcje oraz bardziej rozbudowane techniki pracy z tym narzędziem. Nie trzeba być grafikiem, aby tworzyć świetne plakaty, ulotki, broszury, infografiki na facebooka czy oficjalne zaproszenia na spotkanie! To doskonała okazja dla wszystkich pracowników instytucji publicznych odpowiedzialnych za kreację materiałów wizualnych, aby podnieść swoje kompetencje w zakresie projektowania graficznego i tworzenia atrakcyjnych materiałów promocyjnych. Zapewnienie profesjonalnych grafik to ważny krok w budowaniu pozytywnego wizerunku instytucji publicznych. Poprzez uczestnictwo w tym szkoleniu, instytucje publiczne mogą lepiej komunikować się z obywatelami i wyróżnić się na tle innych.

 

 


Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez ośrodki kultury

Podczas proponowanego szkolenia przedstawimy różnorodne źródła dofinansowania, z których mogą skorzystać ośrodki kultury w 2024 r. oraz przeanalizujemy zasady naborów w poszczególnych programach. Prowadząca, wieloletni ekspert i praktyk w pozyskiwaniu środków na działalność kulturalną wskaże przykładowe możliwości pozyskania środków oraz udzieli rad i wskazówek w zakresie wypełniania obowiązującego formularza wnioskowego.

 


Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy w instytucjach kultury

Czy wiesz czym jest mobbing? Jak go rozpoznać i jak się przed nim uchronić? Jakie wdrożyć procedury w jednostce? Jakie są skutki mobbingu dla pracownika i pracodawcy?
Jeśli nie, przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie ofertę szkolenia "Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy w instytucjach kultury"
Szkolenia antymobbingowe:
• rozwijają umiejętności liderów w zakresie rozwiązywania konfliktów, mediacji i tworzenia pozytywnej kultury organizacyjnej
• pomagają uczestnikom zrozumieć, czym jest mobbing, jakie są jego formy i jak go rozpoznać. Dzięki temu pracownicy stają się bardziej świadomi potencjalnych zagrożeń i mogą szybciej reagować na nieprawidłowości w miejscu pracy
• są ważne dla rozwoju kompetencji menedżerów i liderów. Uczą oni, jak skutecznie zarządzać zespołami, jak identyfikować i reagować na przypadki mobbingu, co zwiększa ich zdolność do utrzymania zdrowej atmosfery w pracy

 

 


Kwalifikowalność podatku vat w projektach finansowanych ze środków UE

Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy zagadnienia z zakresu kwalifikowania podatku VAT w projektach dofinansowanych z UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Perspektywa ta przewiduje nowe zasady kwalifikowalności wydatków, przy czym ogólne reguły określone w wytycznych krajowych są doprecyzowane w dokumentach szczegółowych. Te zasady należy zestawić z aktualną – często rozbieżną – praktyką dotyczącą posiadania przez samorządy prawa do odliczenia VAT. Krok po kroku przedstawimy nowe zasady kwalifikowalności VAT, wskażemy ryzyka błędnych kwalifikacji oraz podpowiemy jak beneficjent może zabezpieczyć się przed ewentualnymi zagrożeniami, przy niejasnych przepisach oraz zmianach stanowiska Ministerstwa Finansów lub sądów.
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury odpowiedzialnych za prawidłowe kwalifikowanie i rozliczanie podatku VAT w projektach UE w nowej perspektywie 2021-2027

 

 

Kontakt

Agnieszka Osman