CEL publikuje regularnie „ANALIZY CELowe” oraz „Opinie i Komentarze FRDL”. 
ANALIZY CELowe służą identyfikacji i diagnozie najważniejszych problemów, z jakimi borykają się samorządowcy oraz społeczności lokalne. Kluczowe znacznie mają tu rekomendacje służące rozwiązywaniu analizowanych problemów zarówno bezpośrednio - na poziomie lokalnym, jak też na poziomie systemowym, m. in. za pomocą odpowiednich ustaw czy rozporządzeń.

OPINIE I KOMENTARZE FRDL są natomiast comiesięcznymi eksperckimi komentarzami do bieżących wydarzeń, istotnych dla środowiska samorządowego. Nie stronią od wyrażania subiektywnych ocen i prezentowane są w krótkiej, publicystycznej formie.

Ponadto FRDL współpracując z uznanymi ekspertami publikuje raporty, wyniki badań oraz podręczniki.