FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dedykowanych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Aktualizujemy wiedzę w zakresie zmian w postępowaniu administracyjnym, przegląd orzecznictwa w tym zakresie dla pracowników administracji publicznej. Realizujemy szkolenia m. in. z zakresu praktycznego stosowania KPA, skarg i wniosków, doręczania dokumentów elektronicznych, funkcjonowania e-PUAP. Szkolimy z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów.

Realizujemy szkolenia dedykowane zarówno z aktualnych zmian PZP, szkolenia z tzw. małych zamówień publicznych, sprawozdawczości w zamówieniach oraz warsztaty dla zamawiających, np. dot. elektronizacji w zamówieniach publicznych. Współpracujemy z najlepszymi w Polsce specjalistami w tym zakresie.

Na zlecenie jednostek organizujemy szkolenia dot. prawa pracy, w tym urlopów i wynagrodzeń, funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pomagamy podczas nich opracować najbardziej efektywne zapisy w regulaminach organizacyjnych i regulaminach pracy, zorganizować pracę zdalną. 

Wspólnie z najlepszymi ekspertami z zakresu ochrony danych osobowych przygotowujemy pracowników jednostek do efektywnej i zgodnej z przepisami pracy z danymi osobowymi. Realizujemy szkolenia i warsztaty dla pracowników, inspektorów ochrony danych osobowych, szkolenia dot. postępowania z dokumentami tradycyjnymi oraz elektronicznymi. 

Realizujemy w formule zamkniętej szkolenia z zakresu przygotowania urzędu do wymogów ustawy o dostępności, organizacji bezpiecznego procesu obsługi klientów, elektronizacji procesów oraz ePUAP, bezpieczeństwa informacji, udostępniania informacji publicznej. 

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej, jak również w formule on-line. Zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem. Adres e-mail: biuro@frdl-lodz.pl

CO NAS WYRÓŻNIA NA RYNKU SZKOLEŃ DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ?

 • Znajomość uwarunkowań działania administracji publicznej,
 • Udział w tworzeniu samorządu lokalnego,
 • Blisko 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń skierowanych do pracowników administracji publicznej,
 • Bogata oferta szkoleń prawnych, z zarządzania i organizacji administracji publicznej,
 • Profesjonalna kadra trenerów, ekspertów, wykładowców praktyków posiadających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i instytucjach z nią związanych RIO, SKO, sądy,
 • Partnerskie relacje we współpracy z państwem tak aby szkolenia odpowiadały Państwa potrzebom i oczekiwaniom,
 • Otwartość na nowe idee zarządzania w administracji publicznej,
 • Różnorodność i fachowość ofertowanych produktów szkoleniowo – doradczych,
 • Możliwości logistyczne organizowanych przedsięwzięć szkoleniowych: stacjonarnych, wyjazdowych, w siedzibie zamawiającego, poza miejscem pracy,
 • Analizowanie poziomu zadowolenia naszych klientów, dostosowanie się do potrzeb wynikających ze zmian prawnych.

Przeszkoliliśmy ponad 1 700 000 osób.


PONADTO W CIĄGU 30 LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJA:

 • zorganizowała około 900 konferencji i seminariów,
 • zrealizowała ponad 800 projektów, w tym około 230 projektów w partnerstwie z administracją publiczną, około 140 projektów zagranicznych i międzynarodowych w 15 krajach. Około 480 projektów finansowanych było ze środków unijnych.
 • udzieliła wsparcia doradczego w postaci około 800 usług takich jak przeprowadzenie badań, audytów, ewaluacji, przygotowanie planów rozwoju, strategii, studiów wykonalności, dokumentacji projektowej itp.

Proponowane tematy: