• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Szkolenia Interpersonalne

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dedykowanych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Rozwijamy umiejętności pracy zespołowej poprzez warsztaty współpracy w zespole. Realizujemy zarówno szkolenia dla kadry kierowniczej jak i dla pracowników urzędu gminy, powiatu czy jednostki organizacyjnej. Podnosimy umiejętności w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji w obsłudze klienta. Pomagamy w doskonaleniu komunikacji i radzeniu sobie ze stresem.

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w formule on-line. Zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem. Adres e-mail: biuro@frdl-lodz.pl

CO NAS WYRÓŻNIA NA RYNKU SZKOLEŃ DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ?

 • Znajomość uwarunkowań działania administracji publicznej,
 • Udział w tworzeniu samorządu lokalnego,
 • Blisko 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń skierowanych do pracowników administracji publicznej,
 • Bogata oferta szkoleń prawnych, z zarządzania i organizacji administracji publicznej,
 • Profesjonalna kadra trenerów, ekspertów, wykładowców praktyków posiadających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i instytucjach z nią związanych RIO, SKO, sądy,
 • Partnerskie relacje we współpracy z państwem tak aby szkolenia odpowiadały Państwa potrzebom i oczekiwaniom,
 • Otwartość na nowe idee zarządzania w administracji publicznej,
 • Różnorodność i fachowość ofertowanych produktów szkoleniowo – doradczych,
 • Możliwości logistyczne organizowanych przedsięwzięć szkoleniowych: stacjonarnych, wyjazdowych, w siedzibie zamawiającego, poza miejscem pracy,
 • Analizowanie poziomu zadowolenia naszych klientów, dostosowanie się do potrzeb wynikających ze zmian prawnych.

Przeszkoliliśmy ponad 1 700 000 osób.


PONADTO W CIĄGU 30 LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJA:

 • zorganizowała około 900 konferencji i seminariów,
 • zrealizowała ponad 800 projektów, w tym około 230 projektów w partnerstwie z administracją publiczną, około 140 projektów zagranicznych i międzynarodowych w 15 krajach. Około 480 projektów finansowanych było ze środków unijnych.
 • udzieliła wsparcia doradczego w postaci około 800 usług takich jak przeprowadzenie badań, audytów, ewaluacji, przygotowanie planów rozwoju, strategii, studiów wykonalności, dokumentacji projektowej itp.

Efektywność osobista i zespołowa

Cele i korzyści
• Poprawa efektywności osobistej i zespołowej
• Rozwój kompetencji miękkich niezbędnych do skuteczności osobistej i zespołowej
• Po szkoleniu uczestnik:
- zna bardziej siebie/ swoje moce i słabe strony,
- wie które nawyki go wspierają a które nie,
- umie wykorzystać narzędzia/techniki zarządzania sobą w czasie i skutecznego planowania zadań,
- skutecznie wykorzystuje komunikację interpersonalną,


 

 


Zarządzanie zespołem

Cele i korzyści
• Celem proponowanego przez nas szkolenia jest:
- podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w obszarze zarządzania zespołem,
- poprawa przepływu informacji pomiędzy wszystkimi poziomami organizacyjnymi Instytucji/Firmy,
- doskonalenie technik skutecznej komunikacji interpersonalnej,
- doskonalenie asertywnej komunikacji,
- doskonalenie technik motywacyjnych,
- doskonalenie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,

 

 

 


Akademia Kompetencji Menadżerskich

Cele i korzyści
• Rozwijanie umiejętności skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.
• Poznanie nowoczesnych narzędzi menedżerskich.
• Nabycie umiejętności skutecznej komunikacji.
• Nabycie umiejętności zarządzania zmianą.
• Poznanie metod rozwiązywania konfliktów.

• Poznanie podstaw negocjacji.
• Doskonalenie umiejętności delegowania i egzekwowanie zleconych zadań.
• Poznanie mechanizmów rządzących zachowaniami ludzi w organizacji.

 

 


Delegowanie i monitorowanie realizacji zadań

Cele i korzyści
• Uczestnicy dowiedzą się czym jest delegowanie zadań oraz poznają skuteczne narzędzia i metody wspierające prawidłowy proces delegowania.
• Uczestnicy dowiedzą się, które zadania należy delegować, a których nie powinno się przekazywać pracownikom.
• Uczestnicy będą potrafili zakomunikować zadanie pracownikowi dostosowując przekaz do jego preferencji.


 

 


Asertywność. Szkolenie interpersonalne

Celem głównym szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej na temat asertywności oraz – przede wszystkim – ćwiczenie zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.

Cele szczegółowe:
• kształtowanie u uczestników zachowań asertywnych,
• pokazanie uczestnikom korzyści z zachowań asertywnych,
• wypracowanie praktycznych umiejętności reagowania na agresję, krytykę,

 

 


Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Cele i korzyści
Poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z obciążeniami oraz obniżaniem poziomu stresu.
Cele szczegółowe to:
• Poznanie barier psychologicznych, które utrudniają zarządzanie sobą w stresie.
• Autoanaliza zachowań psychologicznych i fizjologicznych w sytuacjach stresogennych.
• Poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z obciążeniami stresowymi.

 

 


Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie z uwzględnieniem obsługi telefonicznej i online

Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności dotyczące typowych ale i trudniejszych sytuacji w obsłudze klienta. Dokonywania pożądanych zmian w tym zakresie odbywa się na trzech poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw – wszystkie te obszary zostały przewidziane w programie szkolenia.
Cele i korzyści
Uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z obsługą Klienta, poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie ze stresem w kontakcie z trudnym Klientem.

 

 


Mobbing w środowisku pracy

Cele i korzyści
• wskazanie zachowań, które powodują odpowiedzialność pracodawcy;
• pokazanie działań, które podejmuje pracodawca które służą zapobieganiu mobbingowi w miejscu pracy;
• omówienie zjawiska mobbingu w ujęciu prawniczym, orzecznictwa sądowego i rozbieżności w rozumieniu tego zjawiska;
• nabycie umiejętności odróżniania mobbingu od innych niepożądanych zjawisk występujących w miejscu pracy;
• poznanie negatywnych skutków wystąpienia mobbingu w miejscu pracy (po stronie pracodawcy i mobbera);

 

 


Wizualizacja danych w prezentacjach, raportach i infografikach

• Celem proponowanego szkolenia jest wzrost wiedzy w obszarze wizualizacji danych, poznanie zasad hierarchii danych, poznanie niestandardowych narzędzi i funkcji Canva, Crello, PowerPoint, Excel.
• Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczysz się tworzyć intrygujące wizualizacje danych, poznasz techniki przyciągania uwagi odbiorcy, odkryjesz niestandardowe metody tworzenia infografik, wykresów, piktogramów, nauczysz się tworzyć wizualizacje danych w praktyczny sposób ponieważ 60% szkolenia to warsztat.

 

 


SocialManipulacja w mediach i Internecie, czyli jak reagować na atak w sieci, plotkę i hejt
• Przygotowanie do przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści oraz walce z plotkami i insynuacjami.
• Poznanie sposobów walki z manipulacją, analiza przypadków.
• Nabranie pewności siebie podczas kontaktów z mediami, w sytuacji ataku i manipulacji wobec nas czy naszej instytucji.
• Poznanie przepisów chroniących nasze dobra osobiste, w tym Kodeks Karny wobec ataków w sieci. 

 

 


TVarz Inform@cji - wystąpienia w mediach. Ekskluzywne konsultacje medialne, trening występowania przed kamerą.

Występujesz publicznie przed kamerą? To szkolenie jest dla Ciebie!
Zapraszamy na zamknięte konsultacje medialne podczas, których prowadzący udzieli wskazówek jak najlepiej zaprezentować się w oku kamery. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają Poradnik do dalszej analizy oraz pendrive z nagranymi ćwiczeniami. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem ćwiczeń z kamerą na żywo. Grupa liczy 8 osób!!

 

 


Efektywna komunikacja na stanowiskach kierowniczych. Czyli jak się porozumiewać, by współpracownicy mnie słuchali…

Tysiące menadżerów intensywnie zastanawia się nad tym, jak jeszcze bardziej zaangażować swój zespół w wykonywanie zadań. Wielokrotnie replikowane badania wskazały, że w ponad 30% o motywacji pracownika do pracy, decydują interakcje z bezpośrednim przełożonym.
Dlaczego warto poświęcać czas na budowanie satysfakcjonujących relacji szef-współpracownik? Choćby z takiego powodu, że dobra atmosfera w zespole jest przez pracowników najwyżej ocenianym czynnikiem motywacyjnym w pracy. Co prawda odpowiedzialność budowania zdrowych relacji w zespole, jest zawsze po obu stronach, lecz to zachowania menadżera mają największy wpływ na satysfakcje z danej relacji. Buduje się ją na bazie skutecznego porozumiewania się. Współcześnie menadżer, by zostać rzeczywistym przywódcą zespołu, musi być wyposażony w skuteczne narzędzia komunikacji. Tylko w ten sposób może realizować wraz z zespołem postawione cele, tworzyć dla swoich pracowników efektywne warunków współpracy

 

 


Negocjacje. Skuteczne strategie i techniki negocjacji

W trakcie zamkniętego szkolenia przedstawimy i przeanalizujemy cały proces negocjacji: struktury, style i narzędzia. Uczestnicy będą mieli możliwość zbudowania własnego stylu prowadzenia negocjacji, poznają skuteczną argumentację oraz przećwiczą obronę własnej pozycji negocjacyjnej. Dodatkowo zaprezentujemy skuteczne narzędzia zarządzania emocjami - własnymi i partnerów negocjacji – oraz zaproponujemy jak radzić sobie ze stresem, konfliktem i trudnymi sytuacjami z jakimi można się spotkać podczas negocjacji.

 

 


Profesjonalne prezentacje multimedialne

Proponujemy udział w zamkniętym szkoleniu w trakcie którego poznacie Państwo trzy popularne programy do przygotowania profesjonalnych prezentacji w sposób profesjonalny i przyciągający uwagę odbiorcy:
• PowerPoint,
• Canva,
• Prezi.

Szkolenie w 90% będzie prowadzone metodą warsztatową. Ponadto, uczestnicy otrzymają prezentację, która będzie zawierała wiele cennych wskazówek dotyczących przygotowania prezentacji i odesłania do innych źródeł.

 

 

 

 


Przeprowadzanie skutecznych, proaktywnych rozmów z pracownikami. Narzędzia komunikacji zwiększające kompetencje na stanowisku kierowniczym

Szkolenie zamknięte dla kadry kierowniczej instytucji, wzmacniające kompetencje w zakresie skuteczności przeprowadzania różnorodnych rozmów z pracownikami na poziomie osobistym i operacyjnym obejmujących obszary oceny, motywacji, zaangażowania, rozwoju, stylu zarządzania, komunikowania negatywnych informacji zwrotnych.  

 

 


Jak promować instytucję na Facebooku i Instagramie w sposób organiczny i płatny - omówienie funkcjonalności managera reklam

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego uczestnicy poznają wiele efektywnych narzędzi do promocji instytucji i komunikacji online. Wskażemy w jaki sposób wykorzystywać Social Media do promocji swojej instytucji. Pokażemy również inne ważne i potrzebne działania online. Omówimy promocje bezpłatne (organiczne) i płatne. Przedstawimy i przeprowadzimy przez proces tworzenia reklamy w Managerze Reklam. Zwrócimy uwagę również na aktualne trendy promocji w mediach społecznościowych. Nasze zajęcia prowadzone są metodą warsztatową – pracujemy na przykładach, i nimi poparte są również wszystkie omawiane treści.

 

 

Narzędzia, techniki, metody i strategie skutecznego oraz efektywnego korzystania ze „sztucznej inteligencji” zwiększające wydajność i efektywność działań urzędniczych

Proponowane szkolenie ma za zadanie przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności oraz wiedzy niezbędnych do skutecznego wykorzystania Sztucznej Inteligencji (SI) w codziennej pracy urzędniczej, w celu zwiększenia wydajności, efektywności oraz poprawy jakości usług świadczonych przez administrację publiczną. Program zapewnia solidne wprowadzenie do ChatGPT oraz omawia istotę inżynierii promptów. Prompt czyli fragment tekstu, który ma nam posłużyć jako instrukcja lub polecenie dla naszego systemu. Może obejmować pytanie, prośbę o wykonanie jakiejś czynności, czy też prośbę o analizę określonego zestawu danych. Są one kluczowe w komunikacji z AI, ponieważ decydują o tym, jak system będzie interpretował żądane od niego zadania. W związku z tym wprowadzenie do praktycznych zastosowań ChatGPT w różnych dziedzinach jest istotne dla zrozumienia potencjału SI w urzędach. Szkolenie zawiera zarówno sesje teoretyczne, jak i praktyczne ćwiczenia, co pozwala uczestnikom na zdobycie zarówno teoretycznej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności w projektowaniu promptów. Włączenie sesji dotyczącej etyki i bezpieczeństwa w korzystaniu z ChatGPT jest kluczowe, aby uczestnicy mieli świadomość potencjalnych zagrożeń i konsekwencji nieodpowiedniego użytkowania SI.

 

 


Etyka pracownika samorządowego, zachowanie tajemnicy służbowej

Bez wątpienia promowanie etyki i kultury uczciwości w służbie cywilnej służy poprawie profesjonalizmu, bezstronności i neutralności politycznej członków korpusu służby cywilnej. W ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością państwa zarówno w zakresie promowania etyki, jak i w walce ze zjawiskiem korupcji i wszelkiego rodzaju nadużyciami w sektorze publicznym. Szef Służby Cywilnej skierował do dyrektorów generalnych i kierowników urzędów „Zalecenie w zakresie promowania kultury uczciwości” a w 2020 roku CBA opublikowało „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników” podkreślając po raz kolejny nacisk kładziony na zasady promowanie jednolitych standardów oraz zasad antykorupcyjnych i postaw etycznych w urzędach.
Warto podkreślić, że Szef Służby Cywilnej zachęca, aby osoby, które odpowiadają w urzędzie za politykę kadrową m.in.
- Uwzględniły w programie służby przygotowawczej szkolenia z zakresu etyki i uczciwości. Zgodnie z Zaleceniem udział w takim szkoleniu z etyki powinien być obligatoryjny dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w korpusie.
- Włączyły szkolenie z zakresu etyki i uczciwości do listy szkoleń powszechnych w urzędzie, jako regularne szkolenie obowiązkowe dla wszystkich członków korpusu. Ważne, aby osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej mogły uczestniczyć w szkoleniach z etyki dedykowanych dla tej grupy stanowisk.
Atutem szkolenia jest bogaty program obejmujący choćby problematykę korupcji, wytyczne CBA i omówienie praktycznej problematyki potencjalnych nadużyć.

 

 


Protokół dyplomatyczny – budowanie profesjonalnego wizerunku w służbie publicznej

Protokół dyplomatyczny stanowi kluczowy zestaw zasad postępowania i norm obowiązujących w oficjalnych kontaktach. Posiadanie wiedzy na ten temat jest niezwykle istotne podczas wizyt, przyjmowania ważnych gości oraz organizacji uroczystości i jubileuszy, które goszczą osobistości z różnych środowisk.
• Podczas zajęć skupimy się na praktycznym omówieniu zasad protokołu dyplomatycznego, które są niezbędne podczas planowania, organizacji i obsługi takich wydarzeń.
• Proponowane szkolenie jest szczególnie przydatne dla osób zaczynających właśnie swoją pracę w samorządzie terytorialnym lub rozpoczynającym pracę na nowym stanowisku.
• Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formule warsztatowej, umożliwiającej uczestnikom aktywne uczestnictwo w praktycznych ćwiczeniach grupowych i indywidualnych, dyskusjach oraz mini-wykładach wspartych prezentacją multimedialną.
• Uczestnicy poprzedniej edycji bardzo wysoko ocenili poziom szkolenia oraz kompetencje prowadzącej o czym świadczą wyniki ankiet oraz opinie: Świetne praktyczne szkolenie.; Bardzo ciekawe szkolenie.; Bardzo pomocna prowadząca, tłumacząca wszystko, rozwiewająca wątpliwości.; Pełen profesjonalizm. Gratuluję.

 

 


 

Obsługa klienta w trudnych sytuacjach. Radzenie sobie z emocjami w kontaktach z trudnym klientem

Praca z klientem zawsze stanowi ogromne wyzwanie i wymaga doskonałej znajomości zasad savoir-vivre, opanowania technik manipulacyjnych, asertywności, a przede wszystkim elastyczności i profesjonalizmu niezależnie od sytuacji. Podczas szkolenia:
• Wskażemy zasady i techniki z zakresu:
- skutecznej komunikacji z klientem w nie ulegania manipulacjom ze strony klienta,
- odmawiania wygórowanym żądaniom przy jednoczesnym zadbaniu o jego zadowolenie.
- budowania trwałych relacji z klientami z podkreśleniem ważności tego aspektu obsługi.
• Zaprezentujemy:
- elementy budowania wizerunku i relacji klientem
- zasady planowaniu rozmowy z klientem w oparciu o firmowe standardy obsługi.
- proces obsługi relacyjnej/doradczej.
- sposoby zapobiegania sytuacjom trudnym oraz radzenia sobie w wypadku wystąpienia zastrzeżeń.
Proponowane szkolenie będzie miało charakter warsztatowy – będziemy prezentować liczne przykłady oraz dobre praktyki w obsłudze klienta i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

 

 

 

Kontakt

Katarzyna Marciniak-Mordel

Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi

tel. + 48 605 909 355
katarzyna.marciniak@frdl.org.pl

Maja Pawlak

Specjalista ds. usług szkoleniowych

tel. +48 535 162 759
m.pawlak@frdl-lodz.pl

Marta Strzelecka-Saternus

Specjalista ds. usług szkoleniowych

tel. +48 535 175 301
m.strzelecka@frdl-lodz.pl

Formularz szkolenia zamkniętego - FRDL

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Skontaktuje się z Państwem pracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej celem przedstawienia naszej propozycji oraz omówienia szczegółów.


Prosimy podać temat szkolenia jakim jesteście Państwo zainteresowani (może być tematyka, obszar itp)