SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
·  Grupowa forma daje możliwość dostosowania zajęć do oczekiwań grupy, jak i do potrzeb organizacji.
·  Zapewniamy możliwość szczegółowego zbadania potrzeb szkoleniowych grupy i organizacji.
·  To Państwo macie wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod.
·  Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: indywidualny feedback od Trenera/Eksperta czy coaching.
·  To Państwo decydujecie gdzie i kiedy szkolenie się odbędzie.
·  Współpracujemy z licznym gronem Trenerów/Ekspertów, którzy mają podobny poziom merytoryczny – co zapewnia możliwość przeszkolenia nawet kilkuset osób w jednym projekcie. 

Proponowane temwty:

Zakładowa działalność socjalna pracodawcy samorządowego w 2024 roku

Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków, interaktywnych, ciekawych, i przydatnych. Dajemy wiedzę, którą mogą Państwo wykorzystać w miejscu pracy. Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat, a z proponowaną prowadzącą od wielu lat dlatego wiemy, że to spotkanie zwiększy Państwa wiedzę merytoryczną i umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia działalności socjalnej w samorządzie.


Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu na tle orzecznictwa i praktyki

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych ekspertowi prowadzącemu spotkanie. Celem szkolenia jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta-w zakresie praktycznego stosowania przepisów.
CELE I KORZYŚCI:
• zapoznanie uczestników z praktyką Prezesa UODO i sądów administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej,
• interpretacja przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście zatrudnienia,
• usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy.


Praktyczna obsługa programu Płatnik

Każda osoba zatrudniona w dziale kadrowo-płacowym, zajmująca się prowadzeniem rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych powinna znać w praktyce obsługę programu Płatnik. Podczas proponowanego Webinarium omówimy zasady wymiany danych między płatnikiem składek, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych począwszy od tworzenia dokumentów w programie Płatnik, a skończywszy na ich wysyłce do ZUS. Ponadto prowadząca szkolenie przedstawi przydatne funkcje, które każdy użytkownik powinien znać, chcąc w pełni korzystać z programu Płatnik. Zostaną również przedstawione na przykładach najczęściej popełniane przez użytkowników programu błędy, uniemożliwiające wysyłkę dokumentów do ZUS. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu połączonego z pokazem obsługi programu.


Microsoft Excel w płacach. Praktyczne przykłady zastosowania niezbędnych funkcji

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela. Pliki, na których będziemy pracować zawsze są zapisywane i udostępniane uczestnikom szkolenia.


Microsoft Excel w kadrach. Praktyczne przykłady zastosowania funkcji daty i czasu

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela. Pliki, na których będziemy pracować zawsze są zapisywane i udostępniane uczestnikom szkolenia.


Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik

Podczas zajęć o kompleksowym charakterze przedstawimy holistycznie zagadnienia dostępności oraz niepełnosprawności w kontekście komunikacji i zatrudnienia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dające uczestnikowi szkolenia szeroką wiedzę o funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie jak i w codziennym życiu. Zrozumienie pojęcia niepełnosprawności przybliżane w czasie szkolenia ułatwia zapewnienie dostępności i wspiera komunikację z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością.