Szkolenia zamknięte

Przykładowe obszary współpracy
KPA i INSTRUKCJA KANCELARYJNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROZWÓJ OSOBISTY
KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLENIA DLA RADNYCH
ORGANIZACJA I CYFRYZACJA PRACY URZĘDU
PPK w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych
Kontakt
Michał Wójcik
Dyrektor Ośrodka Regionalnego w Warszawie, Łodzi, Lublinie
tel . + 48 533 802 101
michal.wojcik@frdl.org.pl
Katarzyna Marciniak-Mordel
Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi
tel . 42 3073238
k.marciniak@frdl-lodz.pl