Archiwalne ABC. Zajęcia dla początkujących archiwistów z samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych

Cele i korzyści
 • Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt.
 • Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
 • Nabycie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji w archiwum.
 • Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją.
 • Pozyskanie niezbędnych formularzy i druków kancelaryjno-archiwalnych.
 • Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania prawa archiwalnego.
 • Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.
zwiń
rozwiń
Program

W czasie szkolenia on-line uczestnicy otrzymają odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jakie przepisy regulują zagadnienia archiwalne i jakie są konsekwencje ich nieprzestrzegania dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych?
 2. Jaka jest różnica między archiwum zakładowym i składnicą akt?
 3. Kto sprawuje nadzór nad dokumentacją i posiada prawo do kontroli dokumentacji?
 4. Ile lat przechowywać dany typ dokumentów? Ustalenie czasu przechowywania segregatorów z aktami i kontekst RODO.
 5. Jak oznaczać dokumentację i opisywać teczki aktowe?
 6. Jak zorganizować archiwum/składnicy akt w instytucji? Jakie są wymogi lokalowe i techniczne zabezpieczenie dokumentacji?
 7. Jakie rodzaje dokumentacji współczesnej przechowywać trzeba w archiwum?
 8. Co wchodzi w zakres zadań archiwum/składnicy?
 9. Jakie prawa i obowiązki ma personel archiwum?
 10. Jak przebiega proces przejmowania dokumentacji do archiwum instytucji?
 11. Czy układając dokumentację w magazynach archiwalnych należy kierować się szczegółowymi zasadami?
 12. Jak postąpić z dokumentacją dotychczas nieuporządkowaną?
 13. Co to są środki ewidencyjne archiwum i jak się je prowadzi?
 14. Kto i na jakich zasadach może korzystać z archiwum (udostępnianie akt przez archiwistę i procedura wycofania dokumentacji z archiwum)?
 15. Jak postąpić z niepotrzebną dokumentacją (zniszczenie czy brakowanie)?
 16. Podsumowanie spotkania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO:

nowych pracowników realizujących zadania archiwisty oraz instytucji dopiero organizujących własne archiwum lub składnicę akt, zwłaszcza samorządowych podmiotów tj. szkół, przedszkoli, bibliotek, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, centrów usług wspólnych, zakładów usług komunalnych i mieszkaniowych, gminnych domów kultury, straży miejskich i gminnych, SP ZOZ-ów, itp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, biegły sądowy, wieloletni pracownik administracji państwowej. Prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o czasookresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line