Forum Dyrektorów Jednostek Oświatowych: „Ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej w placówce oświatowej – rozliczalność na gruncie RODO"

Miejsce
Internet
Termin
08 grudnia 2020
Czas trwania
14:00 - 16:30
Cena
209 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Ze spotkania dowiesz się:

Jakie procedury z zakresu ochrony danych osobowych wprowadzić przy pracy zdalnej i zdalnym nauczaniu, jak zapewnić rozliczalność ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej, jakie ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych występują przy pracy zdalnej, co zalecić pracownikom, w jaki sposób zadbać o udokumentowanie ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jakie „bieżące” przepisy regulują pracę zdalną w kontekście oświatowym i prawno-pracowniczym.
2. Na czym polega ochrona danych osobowych przy zdalnym nauczaniu. 
3. Dlaczego rozliczalność na gruncie RODO jest istotna w przypadku pracy zdalnej. 
4. Dlaczego praca zdalna wymaga osobnych dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych. 
5. Jakie dokumenty organizacyjne dotyczące pracy zdalnej wprowadzić w placówce oświatowej w związku ze zdalnym nauczaniem.
6. Jakie procedury działania przy pracy zdalnej powinny funkcjonować w placówce w związku ze zdalnym nauczaniem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Prowadzący 1: Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. W kilkuset przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 15 000 uczestników. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (2018).

Prowadzący 2: Radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO. Ekspert ds. zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń. Autorka publikacji w prasie branżowej w tym w „ABI Expert”, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” oraz „Samorządowe centra usług wspólnych”.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 698 343 042
katarzyna.siwierska@frdl.org.pl
Katarzyna Marciniak-Mordel
Koordynator zespołu CS w Łodzi
tel. 42 3073238
k.marciniak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Kartę Zgłoszenia proszę przesłać do 3 grudnia 2020 r. e-mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl. Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest ograniczona.

UWAGA: Możliwość rezygnacji bez kosztowej do 4 grudnia 2020 r. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 4 grudnia 2020 r. organizator obciąży Państwa pełnymi kosztami.

Zadaj pytanie on-line