Lista płac 2021 w ujęciu praktycznym

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy prawidłowe sposoby dokonywania naliczeń wynagrodzeń z uwzględnieniem nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania.
• Podczas szkolenia zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.
• Osoby uczestniczące w zajęciach będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń.
• Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Na jakie rozwiązania zwrócić uwagę, organizując pracę zdalną.
2. Praca zdalna, czyli urzędnik poza urzędem: zasoby, zagrożenia, podatności, zabezpieczenia.
3. Jak dokonać zmiany zapisów dotyczących wynagrodzeń w przepisach wewnątrzzakładowych?
4. Co to jest wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto?
5. Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego?
6. Jak ustalić minimalne wynagrodzenie przy umowach zlecenia?
7. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?
8. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca chorował a pozostałą część był na urlopie wypoczynkowym?
9. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca?
10. Jak dzieli się składniki wynagrodzenia dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego?
11. Czym różni się premia od nagrody?
12. Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?
13. Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia liczone na zasadach ekwiwalentu?
14. Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieki nad dzieckiem, itp.)?
15. Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy w przypadku zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
16. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?
17. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk, czynny główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od kilkunastu lat zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Doradca i audytor prawa pracy. Od kilku lat prowadzi zajęcia kadrowo – płacowe, na których otrzymuje bardzo wysokie oceny od uczestników.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line