Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji, również w sytuacji epidemii

Cele i korzyści

Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze należności w jednostkach budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych, również w sytuacji epidemii.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
a. Należności krótkoterminowe i długoterminowe.
b. Przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane.
c. Nadpłaty.
d. Zaległości.
e. Przedawnienia.
f. Należności sporne i wątpliwe.
g. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców po zmianach.
2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności po zmianach i kosztów upomnień – terminy, zasady; odsetki a kary.
3. Odpisy aktualizujące należności – zasady, ewidencja.
4. Windykacja należności – krok po kroku - ewidencja:

a. Upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne.
b. Wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności cywilnoprawne.
c. Kontrahent w likwidacji, upadłości.
d. Postanowienia komornicze.
e. Zakończenie postępowania egzekucyjnego.
f. Koszty egzekucji.
5. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
a. Umorzenie należności.
b. Odroczenie terminu płatności.
c. Rozłożenie zaległości na raty.
6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
7. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej.
8. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:

a. Potwierdzanie sald.
b. Weryfikacja.
9. Zmiany w zakresie należności wynikające z sytuacji epidemii m.in. zawieszenie postepowań podatkowych, zmiany terminów zapłaty w opłatach czynszowych, brak opłaty prolongacyjnej oraz rekompensaty za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców.
10. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line