Pragmatyka zatrudniania nauczycieli w publicznych szkołach i placówkach. Wybrane zagadnienia

Miejsce
Internet
Termin
02 marca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
315 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie związane z zatrudnianiem i zwalnianiem nauczycieli

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. kwestie związane z nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, zmianą jego treści oraz rozwiązaniem i czasem pracy nauczycieli w dobie pandemii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zdobycie oraz usystematyzowanie wiedzy w zakresie wybranych zagadnień dotyczących stosunku pracy nauczycieli. Szkolenie uwzględnia aspekty praktyczne, problemy prawne, wybrane orzecznictwo sądowe dotyczące omawianych zagadnień oraz analizę problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem:
a) warunki nawiązania z nauczycielem stosunku pracy,
b) zasady nawiązania stosunku pracy z nauczycielem nieposiadającym wymaganych kwalifikacji, osobą niebędącą nauczycielem,
c) ograniczenie w nawiązywaniu umów o pracę na czas określony,
d) przekształcenie umownego stosunku pracy w stosunek pracy na podstawie mianowania.
2. Zmiana treści stosunku pracy nauczyciela (ograniczenie zatrudnienia, wypowiedzenie zmieniające, uzupełnienie pensum, przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko).
3. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.
4. Dodatek za wysługę lat nauczycieli (podstawowe a dodatkowe zatrudnienie).
5. Czas pracy nauczycieli – wybrane zagadnienia.
6. Izolacja i kwarantanna a świadczenie pracy zdalnej przez nauczycieli – regulacje prawne.
7. Urlopy wypoczynkowe nauczycieli (urlop uzupełniający, ekwiwalent za niewykorzystany urlop).
8. Tryb i warunki udzielania urlopu wychowawczego nauczycielom.
9. Urlop dla poratowania zdrowia.
10. Dochodzenie roszczeń związanych z wypowiedzeniem stosunku pracy przed sądem pracy.
11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą, autorka artykułów z zakresu prawa oświatowego oraz szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek publicznych, nauczyciele, pracownicy służb kadrowych, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 698 343 042
katarzyna.siwierska@frdl.org.pl
Katarzyna Marciniak-Mordel
Koordynator zespołu CS w Łodzi
tel. 42 3073238
k.marciniak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl   do 26 lutego 2021 r.

Zadaj pytanie on-line