Prawo budowlane. Kolejna duża nowelizacja, a bieżące zmiany prawa

Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami z zakresu: procedur prowadzących do możliwości legalnego rozpoczęcia robót budowlanych oraz przebiegu procesu budowlanego i podstawowych obowiązków jego uczestników.
Przedmiotem szkolenia jest również zaprezentowanie planowanej kolejnej dużej nowelizacji Prawa budowlanego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie, aktualny obszar zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane. Prawo budowlane w całości systemu regulującego działalności inwestycyjną w budownictwie.
2. Krótkie omówienie 12 nowelizacji ustawy z roku 2019 i trzech z 2020 oraz wpływu na Prawo budowlane trzech (do 19 maja) ustaw „okołokoronowirusowych”.
3. Podstawowe definicje Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych tej ustawy, w tym obiekt budowlany, budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, definicje Prawa zamówień publicznych oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego, konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności.
4. Procedury prowadzące do możliwości legalnego rozpoczęcia robót budowlanych:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów budownictwa, architektury, inwestycji, wszyscy uczestnicy procesu budowlanego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pełni nadzory budowlane, posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego. Prowadzi szkolenia za zakresu procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz zmian w prawie budowlanym. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w branży konstrukcyjno-budowlanej, tytuł rzeczoznawcy budowlanego, doświadczony wykładowca.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line