Przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej z dostosowaniem BIP-u do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej po zmianach wymaganych ww. ustawami.
zwiń
rozwiń
Program

1. BIP a ustawa o dostępności cyfrowej:
a. Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej BIP.
b. Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej – na czym polega?
c. Deklaracja dostępności? Co to jest i gdzie ją zamieścić?
d. Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji.
e. Sankcje przewidziane przepisami prawa.
f. Dobre praktyki.
2. BIP a ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
a. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy:
• Język migowy.
• Alfabet Braille’a.
• Zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej.
• Pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach dedykowanych odczytowi maszynowemu.
• Wysoki kontrast.
b. Dobre praktyki.
3. Przykłady dostosowania stron BIP do wymogów ustaw.
4. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci
  • Informatycy.
  • Osoby prowadzące BIP.
  • Członkowie zespołów redakcyjnych BIP.
  • Administratorzy stron podmiotowych.
  • Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyplomowany Archiwista. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line