Redagowanie tekstów jednolitych samorządowych aktów normatywnych

Cele i korzyści

• Podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących teksty jednolite aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego,
• Umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych stosowanych przy redakcji tekstów jednolitych,
• Prawidłowa realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Charakter prawny tekstu jednolitego i obowiązku ustawowe z nim związane:
• Istota tekstu jednolitego jako źródła poznania prawa,
• Podstawy prawne ogłaszania tekstów jednolitych,
• Organy zobowiązane do ogłaszania tekstu jednolitego,
• „Zasady techniki prawodawczej” jako narzędzie redagowania samorządowych aktów normatywnych.
2. Forma i obligatoryjne elementy budowy tekstu jednolitego samorządowego aktu normatywnego:
• Obwieszczenie o ogłoszeniu tekstu jednolitego – zakres informacji przewidzianych w treści obwieszczenia,
• Załącznik do obwieszczenia – właściwy tekst jednolity.
3. Redagowanie obwieszczenia:
• Tytuł, formatowanie, wskazanie podstawy prawnej tekstu jednolitego,
• Część wskazująca akty, które wprowadziły zmiany w akcie normatywnym objętym tekstem jednolitym (pkt 1 obwieszczenia),
• Część wskazująca przepisy nieujęte w załączniku, odnoszące się do treści aktu, dla którego jest wydawany tekst jednolity (pkt 2 obwieszczenia).
4. Redagowanie załącznika do obwieszczenia – tekstu jednolitego:
• Podstawowe dyrektywy włączania przepisów do tekstu jednolitego,
• Szczegółowe techniki redagowania przepisu tekstu jednolitego - formuły redakcyjne do zmienionych i uchylonych jednostek redakcyjnych,
• Odnośniki do treści przepisów.
5. Redagowanie tekstu jednolitego na wybranych przykładach:
• Tekst jednolity aktu z załącznikiem – statut,
• Drugi tekst jednolity aktu z tekstem jednolitym.
6. Tekst jednolity w obrocie prawnym,
• Poprawianie błędów w tekście jednolitym,
• Nowelizowanie aktu objętego tekstem jednolitym,
• Uchylanie aktu, dla którego sporządzono tekst jednolity.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi, radcowie prawni obsługujący jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line