Sesja szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych: Środki trwałe od zakupu do likwidacji. Użytkowanie, ulepszenia.

Miejsce
Internet
Termin
08 marca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
165/249 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy Państwa na marcową sesję szkoleniową Forum Skarbników, której tematem będą środki trwałe w JST.

Cele i korzyści

• Podczas sesji szkoleniowej zostaną omówione zagadnienia związane
z problematyką ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych.
• Omówione zostaną zagadnienia w kontekście przepisów ustawy o rachunkowości, wraz z zestawieniem podobieństw oraz różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym.
• Podczas sesji przedstawione również zostaną zasady ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, wytworzenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady gospodarowania rzeczowymi aktywami trwałymi.
2. Ewidencja pomocnicza ilościowo-wartościowa dla środków trwałych amortyzowanych (umarzanych) jednorazowo.
3. Wycena początkowa środków trwałych.

4. Nabycie i inne formy pozyskania środków trwałych:
a. Środek trwały otrzymany w formie aportu;
b. Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego zakupionego na raty;
c. Zakup środka trwałego od osoby fizycznej;
d. Środek trwały otrzymany przez jednostkę nieodpłatnie;
e. Przekwalifikowanie towarów do środków trwałych;
f. Nieruchomość wybudowana ze środków właściciela;
g. Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy.
5. Środki trwałe w budowie:
a. Ogólne zasady ustalania kosztu wytworzenia;
b. Moment rozpoczęcia budowy;
c. Rozliczenie kosztów pośrednich budowy;
d. Koszty utrzymania aktywów trwałych jednostki wykorzystywanych na potrzeby budowy;
e. Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych uczestniczących w budowie środków trwałych;
f. Koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania;
g. Nakłady na użytkowanie oraz remonty poniesione przed oddaniem obiektu budowy do użytkowania;
h. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu;
i. Zaniechanie budowy środka trwałego.
6. Amortyzacja środków trwałych.
7. Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania:

a. Czy to remont czy ulepszenie środka trwałego?
b. Zakup części zamiennych - remont czy ulepszenie?
c. Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego na przykładzie liczbowym;
d. Nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym;
8. Rozchód i likwidacja środków trwałych.
9. Wymogi dot. przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych:

a. Cel, przedmiot i zasady inwentaryzacji;
b. Terminy inwentaryzacji;
c. Środki trwałe ujawnione podczas inwentaryzacji;
d. Środki trwałe oddane w najem lub dzierżawę;
e. Obce środki trwałe.
10. Problematyka przypisania odpowiedzialności materialnej:
a. Odpowiedzialność za mienie powierzone;
b. Zapis w umowie o pracę o przyjęciu odpowiedzialności materialnej przez pracownika;
c. Przeprowadzenie spisu z natury i złożenie stosownych oświadczeń przez osoby odpowiedzialne materialnie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stały współpracownik wielu firm, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Katarzyna Marciniak-Mordel
Koordynator zespołu CS w Łodzi
tel. 42 3073238
k.marciniak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do 4 marca 2021 r. na adres: biuro@frdl-lodz.pl Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest ograniczona.

Zadaj pytanie on-line