Biuro Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego działa pod nowym adresem w Warszawie przy ulicy Edwarda Jelinka 6. 


Nowa lokalizacja siedziby Fundacji mieści się w warszawskiej dzielnicy Żoliborz (Marymont) i jest bardzo dobrze skomunikowana. Znajduje się 600 metrów od Metra Marymont, 300 metrów od pętli tramwajowej Marymont-Potok oraz w pobliżu Obwodnicy Warszawy. 

Zmiana siedziby jest kolejnym etapem rozwoju Fundacji, umożliwiającym jeszcze skuteczniejsze działanie na rzecz realizacji naszej misji.

W przypadku wszelkiej korespondencji prosimy o kierowanie jej na nowy adres:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
ul. Edwarda Jelinka 6
01-646 Warszawa

Numer telefonu Fundacji [533 898 107] pozostaje bez zmian . Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej www.frdl.org.pl oraz strony na Facebooku: https://www.facebook.com/FundacjaRozwojuDemokracjiLokalnej, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat naszej działalności i aktualnych projektów.

Pod nowym adresem swoją siedzibę będzie mieć również Ośrodek Regionalny Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Mazowsze.