Forum Skarbników: Podatek VAT w samorządzie w 2020 r. – z uwzględnieniem informacji Ministerstwa Finansów oraz wstępnych doniesień po kontroli NIK

Cele i korzyści

Szanowni Państwo
Zapraszamy Państwa na szkolenie online dotyczące rozliczeń podatku VAT. Szkolenie ma za zadanie przybliżyć Państwu najnowsze wprowadzone i planowane zmiany w podatku VAT. Dodatkowo przedstawione zostaną wstępne doniesienia na temat uwag pokontrolnych NIK w zakresie centralizacji rozliczeń VAT w samorządzie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Schemat JPK_VAT oraz zasady sporządzania i przesyłania danych od 1 października 2020r. 
a) Co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT.
b) Nowy schemat JPK-VAT.
c) Nowe dane do raportowania w JPK w części ewidencyjnej i deklaracyjnej.
d) Omówienie rejestrów sprzedaży i zakupów.
e) Kasy rejestrujące a JPK – prowadzenie ewidencji, wykazywanie danych, kiedy paragon a kiedy faktura.
f) Jak korygować dane w JPK przed i po wejściu w życie przepisów na wezwanie i bez wezwania.
g) Kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK 
2. Nowe stawki VAT, nowa matryca oraz Wiążąca Informacja Stawkowa
a) Modyfikacja zasad stosowania PKWiU oraz wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako sposobu identyfikacji towarów na gruncie ustawy VAT,
b) Zmiany w zakresie stawek na poszczególne towary /usługi
c) Zasady występowania do WIS, KIS o interpretacje stawkowe, statystyczne oraz indywidualne – zasady postepowania podatników
d) Przepisy przejściowe
3. Mechanizm Podzielonej Płatności na podstawie informacji MF i interpretacji indywidualnych
a) Płatności kartą płatniczą, przekazem, przelewem – wskazanie zasad stosowanie MP
b) Płatności na rzecz komorników, w ramach postępowań egzekucyjnych, sądowych postanowień o zajęciu należności, płatności w ramach likwidacji szkód.
c) Potrącenia, kompensaty, faktoring, płatności na rzecz podmiotów innych niż dostawca, cesje należności.
d) Faktura i korekty faktury – jak płacić, jak rozliczać.
4. Wykaz podatników VAT („białej listy”) po zmianach.
a) Funkcjonowanie w praktyce rachunków bankowych w ramach tzw. białej listy po wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
• Rachunki bankowe wirtualne, wewnętrzne, subkonta i inne a biała lista.
• Potwierdzanie i dokumentowanie weryfikacji kontrahentów.
• Cesja, faktoring, kompensaty, potracenia, egzekucja należności i inne.
• Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – druk ZAW NR – zmiana terminu wysyłania dokumentu.
5. Zasady rozliczania dotacji przy OZE, azbest (utylizacja, demontaż) – najnowsze orzecznictwa, kiedy usługa a kiedy działania statutowe, kiedy samoopodatkowanie.
6. Odliczenia podatku VAT na podstawie wstępnych informacji pokontrolnych NIK – kiedy zaniechanie odliczenia podatku VAT zarzutem niegospodarności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line