Sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych

Miejsce
Internet
Termin
04 marca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:30
Cena
165/249 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego. Forum Sekretarzy to Forum działające przy FRDL CS w Łodzi od 1993 r. Forum to jest platformą współpracy i integracji Sekretarzy, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL CS w Łodzi spotkaniach, konferencjach, kongresach oraz sesjach wyjazdowych.

Sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych

10.00 – 12.00 Moduł I - Wdrażanie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych została podpisana 27 listopada 2020 r., ustawa ta została już opublikowana, a jej wejście w życie ma nastąpić 1 lipca 2021 r. W uzasadnieniu projektu ustawy i dokumentach rządowych pojawia się sformułowanie, iż ustawa „ w istotny sposób — pod pewnymi względami rewolucyjny dla administracji publicznej — zmienia zasady kontaktowania się organów władzy z obywatelem. Podstawową kwestią jest wprowadzenie pierwszeństwa korespondencji elektronicznej przed korespondencją tradycyjną (tj. papierową)”. Celem sesji szkoleniowej jest omówienie założeń ustawy o doręczeniach elektronicznych tak by przygotować kadrę zarządzającą do wdrożenia rozwiązań ustawy w samorządzie terytorialnym.

Program:
1. Ogólne omówienie założeń ustawy o doręczeniach elektronicznych.
2. Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie o doręczeniach elektronicznych.
3. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej oraz innych wybranych ustawach.
4. Terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów i terminy od których mają obowiązek stosować ustawę o doręczeniach elektronicznych organy administracji publicznej.

Prowadzący:
Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju. Dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

12.15 – 14.30 Moduł II – Raport o stanie gminy (powiatu).

Raport o stanie gminy jest jedną z szeregu nowych instytucji prawnych, jakie zostały w 2018 roku wdrożone do przepisów samorządowych ustaw ustrojowych – jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają praktyki w zakresie sporządzania raportu o stanie gminy (powiatu). Stąd też, budzi on w odpowiedzialnych za jego sporządzenie osobach wiele wątpliwości. Sesja ma na celu praktyczne przybliżenie problematyki procedury rozpatrywania raportu oraz wyjaśnienie szeregu określonych zagadnień, do których należą: istota raportu o stanie gminy – czyli przybliżenie czym jest raport, jak szczegółowo winien zostać przygotowany. Podczas sesji szkoleniowej omówione zostaną praktyczne aspekty, dotyczące prawidłowego przygotowania raportu o stanie jednostki, na podstawie dotychczasowych doświadczeń gmin i powiatów w latach 2019 i 2020. Celem sesji jest również udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące samego raportu, jego szczegółowości, jak też zakresu oraz przebiegu debaty nad raportem.

Program:
1. Raport o stanie jst - istota, zakres i przygotowanie.
2. Uchwała rady jst w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu stanie jst - Raport o stanie samorządu to nie laurka, ma wskazać na zagrożenia.
3. Rola skarbnika gminy w tworzeniu raportu o stanie gminy.
4. Forma przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy.
5. Problemy z raportem w czasie epidemii; W jaki sposób w czasie epidemii koronawirusa przeprowadzić debatę nad raportem o stanie gminy za 2020 r. z udziałem mieszkańców na sesji absolutoryjnej 2021 r.?
6. Raport o stanie jst - udział mieszkańców jst:
• procedura zgłaszania mieszkańców do udziału w dyskusji nad raportem,
• forma udziału mieszkańców w dyskusji nad raportem.
7. Analiza Raportów, organów wykonawczych, o stanie gminy, powiatu, województwa, przedkładanych w latach 2019, 2020.
8. Wzory dokumentów związanych z Raportem.

Prowadzący:
Doktor prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. i nadal). Od wielu lat szkoleniowiec FRDL.

 

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Katarzyna Marciniak-Mordel
Koordynator zespołu CS w Łodzi
tel. 42 3073238
k.marciniak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc marzec 2021.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Sekretarzy to 249 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 1 marca 2021 r.: na adres mailowy biuro@frdl-lodz.pl wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, lub przez formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl-lodz.pl

Zadaj pytanie on-line