Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim

szkolenia-i-doradztwo-dla-kadry

Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt zakłada przygotowanie 432 (346K,86M) dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole do planowania i organizowania pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy w oparciu o programy szkoleń wraz z obudową metodyczną wypracowane w ramach projektu pozakonkursowego ORE w 432 szkołach z woj. łódzkiego. Dzięki zaplanowanemu wsparciu w 432 szkołach w woj. łódzkiego powstaną konkretne, lokalne, projakościowe rozwiązania wspomagające kadrę i szkoły do wdrażania zmian służących kształtowaniu kompetencji kluczowych, motywowaniu nauczycieli, wdrożeniu a następnie utrzymaniu efektów zmian. Zainicjowane działania prorozwojowe posłużą uczeniu się przedstawicieli kadry kierowniczej szkół od siebie i na przykładach dobrych praktyk oraz nastąpi korelacja działań w zakresie polityki oświatowej samorządów z działaniami na poziomie państwa.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min 416 (333K, 83M) przedstawicieli kadry kierowniczej szkół z woj. łódzkiego w zakresie planowania i organizowania pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów wspomagania w 416 szkołach z woj. łódzkiego w terminie do 31.08.2019.

Dzięki wsparciu adresowanemu do przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty zostaną opracowane i wdrożone programy szkoleniowo-doradcze oraz wspomaganie procesowe szkół co przyczyni się do zwiększenia wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Formy wsparcia: -szkolenia dla przedstawicieli kadry kierowniczej szkół w zakresie wzmacniania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia - na podst. programu szkoleń ORE z wykorzystaniem zasobów i materiałów opracowanych w projekcie pozakonkursowym POWER -objęcie kadry kierowniczej 432 szkół procesem wspomagania (doradztwo) w oparciu o analizę potrzeb szkoły i plan wspomagania w zakresie rozwoju kompetencji klucz. uczniów -zorganizowanie w regionie z użyciem platformy www.doskonaleniewsieci.pl sieci współpracy dla kadry kierowniczej szkół i ich animowanie.

- 416 szkół, korzystających z kompleksowego modelu wspierania pracy szkoły - 416 przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty zostanie objętych wsparciem - 416 opracowanych diagnoz i wdrożonych planów wspomagania szkoły - 1944 godz. szkoleń - 10 368 godz. doradztwa - 44 sieci wsparcia

Kierownik projektu - Katarzyna Spychalska; tel.: 42 307 29 46, e-mail: k.spychalska@frdl-lodz.pl Wartość projektu 3 974 880,70zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 3 854 130,70zł wartości projektu Instytucja nadzorująca: Ministerstwo Edukacji Narodowej Więcej informacji o projekcie : http://www.frdl-lodz.pl/projekty/szkolenia-i-doradztwo-dla-kadry-kierowniczej

szkolenia-i-doradztwo-dla-kadry

Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt zakłada przygotowanie 432 (346K,86M) dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole do planowania i organizowania pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy w oparciu o programy szkoleń wraz z obudową metodyczną wypracowane w ramach projektu pozakonkursowego ORE w 432 szkołach z woj. łódzkiego. Dzięki zaplanowanemu wsparciu w 432 szkołach w woj. łódzkiego powstaną konkretne, lokalne, projakościowe rozwiązania wspomagające kadrę i szkoły do wdrażania zmian służących kształtowaniu kompetencji kluczowych, motywowaniu nauczycieli, wdrożeniu a następnie utrzymaniu efektów zmian. Zainicjowane działania prorozwojowe posłużą uczeniu się przedstawicieli kadry kierowniczej szkół od siebie i na przykładach dobrych praktyk oraz nastąpi korelacja działań w zakresie polityki oświatowej samorządów z działaniami na poziomie państwa.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min 416 (333K, 83M) przedstawicieli kadry kierowniczej szkół z woj. łódzkiego w zakresie planowania i organizowania pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów wspomagania w 416 szkołach z woj. łódzkiego w terminie do 31.08.2019.

Dzięki wsparciu adresowanemu do przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty zostaną opracowane i wdrożone programy szkoleniowo-doradcze oraz wspomaganie procesowe szkół co przyczyni się do zwiększenia wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Formy wsparcia: -szkolenia dla przedstawicieli kadry kierowniczej szkół w zakresie wzmacniania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia - na podst. programu szkoleń ORE z wykorzystaniem zasobów i materiałów opracowanych w projekcie pozakonkursowym POWER -objęcie kadry kierowniczej 432 szkół procesem wspomagania (doradztwo) w oparciu o analizę potrzeb szkoły i plan wspomagania w zakresie rozwoju kompetencji klucz. uczniów -zorganizowanie w regionie z użyciem platformy www.doskonaleniewsieci.pl sieci współpracy dla kadry kierowniczej szkół i ich animowanie.

- 416 szkół, korzystających z kompleksowego modelu wspierania pracy szkoły - 416 przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty zostanie objętych wsparciem - 416 opracowanych diagnoz i wdrożonych planów wspomagania szkoły - 1944 godz. szkoleń - 10 368 godz. doradztwa - 44 sieci wsparcia

Kierownik projektu - Katarzyna Spychalska; tel.: 42 307 29 46, e-mail: k.spychalska@frdl-lodz.pl Wartość projektu 3 974 880,70zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 3 854 130,70zł wartości projektu Instytucja nadzorująca: Ministerstwo Edukacji Narodowej Więcej informacji o projekcie : http://www.frdl-lodz.pl/projekty/szkolenia-i-doradztwo-dla-kadry-kierowniczej