Projekt miał na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół podstawowych z terenu gmin: Wilga,
Błędów, Mochowo, Przesmyki i Domanice poprzez realizację w nich projektu edukacyjnego w okresie od
1 VIII 2017 r. do 31 III 2019 r. rozwijającego kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz redukującego niedobory społeczno-emocjonalne.