Jak sprawdzać, czy projekty z zakresu aktywizacji zawodowej młodzieży i młodych dorosłych są dobrze realizowane i skuteczne? Warto prowadzić ewaluację! Może w tym pomóc nowy Narzędziownik ewaluacyjny!

W ramach międzynarodowego projektu Youth Impact powstał Narzędziownik ewaluacyjny w zakresie aktywizacji zawodowej młodych. Celem projektu Youth Impact, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wraz z partnerami z Czech, Słowacji i Niemiec, jest wsparcie potencjału ewaluacyjnego podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży. Więcej informacji o projekcie Youth Impact znajdziesz TUTAJ.

Narzędziownik ma charakter praktyczny – poza przedstawieniem podstawowych informacji o ewaluacji, zawiera instrukcje, narzędzia i przykłady, które zostały opracowane w celu rozwijania umiejętności ewaluacyjnych. Można w nim znaleźć m.in. zestawy pytań, tabele i szablony ułatwiające zaprojektowanie i zaplanowanie ewaluacji, zbieranie niezbędnych informacji oraz formułowanie wniosków i rekomendacji, mających na celu udoskonalenie projektów wspierających zatrudnienie osób młodych. Dzięki nim łatwiej będzie można przeprowadzić ewaluację, która pozwali zrozumieć czynniki wpływające na zachodzące zmiany, ocenić trwałość osiąganych rezultatów oraz oddziaływanie projektu, które wykracza poza jego bezpośrednich odbiorców.

Narzędziownik jest jeszcze w fazie testowania – jeśli masz uwagi lub komentarze do jego treści, zgłoś je na adres: yi@frdl.org.pl.