Klasyfikacja budżetowa po zmianie rozporządzenia z 15 lipca 2022 roku

Program i karta zgłoszenia

Promocja "Wakacje z FRDL"  - 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem będzie klasyfikacja budżetowa. Podczas szkolenie omówione zostaną kluczowe z punktu widzenia finansów jst paragrafy klasyfikacji, a także najczęściej popełniane błędy.

Ważne informacje o szkoleniu

Wprowadzona w lipcu bieżącego roku nowelizacja klasyfikacji budżetowej, a także zmiany paragrafów dochodów, wydatków w dużej mierze dotyczących pomocy dla obywateli Ukrainy czy inwestycji z Funduszu Polski Ład spowodowały wiele problemów i niejasności w interpretacji przepisów. Proponujemy Państwu zatem udział w zajęciach, podczas których zostaną przedstawione zasady umiejscawiania dochodów i wydatków jednostki w działach i rozdziałach, również w związku z Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w samorządzie, wskaże najczęściej popełniane błędy w kwalifikacji budżetowej, zarówno w jst, jak i w jednostkach podległych oraz podpowie, co zrobić, by w przyszłości ich uniknąć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, po ostatnich zmianach przepisów rozporządzenia z dnia 15 lipca, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych.
 • Zdobycie wiedzy nt. zmian w rozdziałach, paragrafach dochodów i wydatków, m.in. dotyczących pomocy dla obywateli Ukrainy czy inwestycji z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, która w większości powinna zostać wprowadzona w życie przez jednostki samorządu terytorialnego w ciągu trzech miesięcy.
 • Wskazanie zmian interpretacyjnych Ministerstwa Finansów w klasyfikacji budżetowej.
 • Omówienie najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK. Możliwość konsultacji kwestii problemowych.
 • Nabycie umiejętności prawidłowego stosowania przepisów w praktyce, zdobycie pewności czy właściwie stosowane są w jednostce paragrafy klasyfikacji budżetowej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie ostatnich zmian, związanych z modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów m.in. dla subwencji rozwojowej.
2. Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie – w związku ze SMUP.
3. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków m.in. dotyczących pomocy dla obywateli Ukrainy czy inwestycji z Funduszu Polski Ład czy Program Inwestycji Strategicznych.
4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.: 

 • odsetki § 090, § 091, § 092,
 • wpływy z różnych opłat § 069, a § 097,
 • inne m.in. § 063, § 064, § 094, § 095, § 291 i § 295, § 666 i § 669.

5. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:

 • materiałów § 421 a § 422, § 423, § 424, § 427, § 430, § 606,
 • oprogramowania § 430 a § 421, § 443, § 424,
 • umów o dzieło, zlecenia § 417 a § 427, § 430, § 409, nagród konkursowych § 419 a § 304,
 • opłat za zagospodarowanie odpadów § 430 a § 452, § 443,
 • świadczeń § 311 a § 302,
 • delegacji krajowych i zagranicznych § 441 i § 442,
 • ekspertyz § 439, tłumaczeń § 438, szkoleń § 455, § 470 i § 430,
 • usług między jst § 433,
 • energii § 426,
 • usług zdrowotnych § 428 a § 430,
 • opłat komorniczych § 461, a § 443,
 • remontów § 427 a § 430, kwestii remont a ulepszenie § 427 a § 605.

6. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
7. Pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi i pracownicy służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych - jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 60 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 lipca 2022 r.