Klasyfikacja budżetowa w praktyce. Najczęstsze problemy i wątpliwości interpretacyjne

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z tematyki klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem praktycznych aspektów stosowania przepisów i omówieniem interpretacji Ministerstwa Finansów oraz protokołów pokontrolnych NIK i RIO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • podniesienie i uporządkowanie wiedzy w obszarze klasyfikacji budżetowej po ostatnich zmianach przepisów, ze specjalnym uwzględnieniem aspektów praktycznych tj. wskazaniem zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK w jst i jednostkach podległych,
 • nabycie umiejętności w zakresie zmian związanych z modyfikacją opisów działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wskazanie które zostały dodane, a które usunięte,
 • omówienie najczęstszych problemów dotyczących paragrafów dochodów i wydatków,
 • wskazanie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości dotyczących paragrafów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w bieżącej pracy jednostki,
 • rozwój umiejętności stosowania przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej,
 • możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie ostatnich zmian związanych z modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów.
2. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
3. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m. in.:

 •  odsetki 091, 092,
 • wpływy z różnych opłat 069, a 097,
 • inne, m.in. 063, 064, 094, 095, 291 i 295, 666 i 669.

4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m. in.:

 •  materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
 •  oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
 • umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
 • nagród konkursowych 419 a 304,
 • opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443,
 • świadczeń 311 a 302,
 • delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
 • ekspertyz 439,
 • tłumaczeń 438,
 • usług między jst 433,
 • energii 426,
 • usług zdrowotnych 428 a 430,
 • szkoleń 455, 470 i 430,
 • opłat komorniczych 461, a 443,
 •  remontów 427 a 430 oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.

5. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
6. Pytania.

 

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi, kierownicy jednostek, pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych, wszyscy zainteresowani tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni skarbnik gminy, wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line