Polski Ład 2.0, czyli zmiany od 1 lipca 2022 roku

Program i karta zgłoszenia

Promocja "Wakacje z FRDL"  - 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane działom kadr i płac oraz pracownikom działów finansów i księgowości, dotyczące podatku dochodowego PIT w kontekście Polskiego Ładu.

Ważne informacje o szkoleniu

Przepisy podatkowe w Polsce zmieniają się dość często i powodują wiele problemów w ich interpretacji. Kolejne zmiany, które weszły w życie w 2022 roku dotyczące podatku PIT, a także zmiany dotyczące składek zdrowotnych potęgują poczucie niejasności. Ponadto, od 1 lipca obowiązują nowe przepisy - Polski Ład 2.0, które zawierają kolejne, liczne zmiany. W odpowiedzi na pojawiające się trudności w stosowaniu przepisów o podatku PIT proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych prawidłowej realizacji zadań. Prowadząca, w jasny sposób omówi kwestie związane z wprowadzanymi zmianami w zakresie podatków w 2022 roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie problematyki dotyczącej podatku PIT oraz naliczania składki zdrowotnej w 2022 roku w kontekście wejścia w życie przepisów Nowego Ładu od 1 lipca 2022 roku.
 • Przedstawienie zagadnień związanych z tematyką oraz zmian w ustalaniu składki zdrowotnej oraz PIT.
 • Wskazanie nowych ulg podatkowych, przedstawienie kogo dotyczą i na czym polegają.
 • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów ujawnianych podczas kontroli.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Polski Ład 2.0:

 • zakres zmian wprowadzonych w tzw. Polskim Ładzie 2.0;
 • co z zaliczką na podatek dochodowy? Na podstawie jakich przepisów ma ona być obliczana w ciągu roku?
 • kiedy wchodzą w życie nowe regulacje?

2. Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego w PIT:

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. Zł i zmiana kwoty zmniejszającej podatek od  1 lipca 2022 r.;
 • podwyższenie progu podatkowego, zobowiązującego do zapłaty PIT wg stawki 32%;
 • nowa stawka PIT 12%; 
 • PIT 2 i obowiązek uwzględniania kwoty wolnej przez pracodawcę. Czy można go złożyć w trakcie roku?
 • Nowe zasady składania PIT 2 – możliwość uwzględniania kwoty wolnej przez maksymalnie 3 pracodawców.

3. Ulga dla klasy średniej – likwidacja ulgi od lipca 2022r.:

 • w jaki sposób powinien działać płatnik, który do czerwca uwzględnia ulgę dla klasy średniej w rozliczeniu pracowników?
 • możliwość wyboru sposobu rozliczenia podatku PIT za 2022 rok.

4. Nowe ulgi w PIT:

 • PIT 0 dla emeryta;
 • PIT 0 dla rodzin wielodzietnych;
 • ulga na powrót;
 • nowe zasady roszczeń dla osób samotnie wychowujących dzieci, zasady rozliczania się wspólnie z dzieckiem.

5. Zmiany w zakresie zasad naliczania składki zdrowotnej:

 • nowe zasady obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej;
 • możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej począwszy od 1 lipca 2022 roku;
 • raportowanie dochodu stanowiącego podstawę wymiaru do ZUS – nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorcy.

6. Inne zmiany w PIT:

 • zmiana sposobu ustalania ryczałtowego przychodu z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych;
 • amortyzacja składników majątku prywatnego w działalności gospodarczej;
 • wykup przedmiotu leasingu do majątku prywatnego;
 • zmiany w zasadach stosowania ulgi mieszkaniowej;
 • amortyzacja nieruchomości mieszkalnych;
 • obowiązkowy ryczałt dla przychodów z tytułu najmu nieruchomości.

7. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi i księgowi; pracownicy działu kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników; osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie; osoby prowadzące działalność gospodarczą i pracujące.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doradca podatkowy, prawnik z ponad 9 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym, publikujący w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 sierpnia 2022 r.