Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2021/2022 r -szkolenie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia w formule hybrydowej dają możliwość uczestnictwa stacjonarnie lub online

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce samorządowej oraz jak prawidłowo ją udokumentować. Poznają także konsekwencje za nieprawidłowości powstałe w trakcie inwentaryzacji. Zostaną również przedstawione wybrane zagadnienie w zakresie gospodarowania majątkiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zarządzeniem gruntami i budynkami.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Inwentaryzacja w jednostce samorządowej
a. cel inwentaryzacji,
b. inwentaryzacja pełna, częściowa i ciągła
c. zarządzenie w sprawie inwentaryzacji – co należy uregulować,
d. metody przeprowadzania inwentaryzacji:
• spis z natury
• potwierdzenia sald
• weryfikacja,
e. terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji – interpretacje, w tym Ministerstwa Finansów (departament rachunkowości).
2. Odpowiedzialność za inwentaryzację
a. kierownika
b. głównego księgowego/skarbnika
c. pracowników
d. odpowiedzialność służbowa oraz z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
3. Dokumentowanie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz jej rozliczenia
a. wymogi odnośnie sporządzanej dokumentacji
b. różnice inwentaryzacyjne – jak rozliczyć i jak udokumentować
4. Inwentaryzacja najczęściej popełniane błędy między innymi:
a. inwentaryzacja składników niskocennych
b. okresy przeprowadzania inwentaryzacji wskazywane w zarządzeniach kierowników jednostek
c. teren strzeżony
d. majątek obcy w naszej jednostce i nasz u innych jednostek
5. Inwentaryzacja w przypadku obsługi prowadzonej przez CUW
a. kto zarządza i przeprowadza inwentaryzacje w jednostkach obsługiwanych przez CUW
b. jakimi pracownikami można przeprowadzić tą inwentaryzacje
6. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem
a. umowy najmu, dzierżawy, umowy użyczenia, trwały zarząd,
b. majątek Gminy, a jednostki pomocnicze

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL Centrum Mazowsze pod adresem: https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-skarbnikow/spotkania-forum/najblizsze-spotkanie-1

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 4 października 2021 r.
Spotkanie realizowane będzie w formule hybrydowej.
Stacjonarnej: Sala szkoleniowa przy Chałubińskiego 8
Cena udziału: 519 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN
Online: Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym sesję a uczestnikami.
Cena udziału: 319 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.