Forum Sekretarzy pt. Analiza ryzyka w świetle norm i obowiązków podmiotów publicznych. Aspekt praktyczny ryzyka

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz z Zarządem Forum Sekretarzy zaprasza Państwa do udziału w najbliższej sesji szkoleniowej Forum pt. Analiza ryzyka w świetle norm i obowiązków podmiotów publicznych. Aspekt praktyczny ryzyka

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem sesji szkoleniowej jest odpowiedź na pytanie:
• jak zdefiniować ryzyko,
• jakie zmienne mają wpływ na ryzyko,
• jak pracować z ryzykiem,
• jak oszacować ryzyko,
• jak wykorzystać środki techniczne i organizacyjne w celu zmniejszeniu ryzyka,
• jaki jest praktyczny wymiar ryzyka.

zwiń
rozwiń
Program

1. Analiza ryzyka – niezbędne czy mało użyteczne narzędzie zarządzania.
2. Analiza ryzyka w świetle norm zarządzania.
3. Analiza ryzyka a obowiązki podmiotów publicznych.
4. Kontekst organizacji a ryzyko.
5. Podstawowe pojęcia teorii ryzyka.
6. Sposoby postępowania z ryzykiem.
7. Kontekst ryzyka i właściciele aktywów.
8. Identyfikacja zagrożeń czynności przetwarzania.
9. Identyfikacja zagrożeń dla poufności, integralności oraz dostępności oraz wpływ tych czynników ryzyka.
10. Ocena i szacowanie ryzyka.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener o ogromnym doświadczaniem w zakresie prowadzenia szkoleń z ochrony danych. Współtwórca i były wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2017. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27005:2017 i PN ISO 31000:2012. Expert Dekra Polska. Certyfikowany trener biznesu. Asesor kompetencji zawodowych. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Praktyk sponad dziesięcioletnim doświadczeniem w ochronie danych, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem systemów zarządzania ochroną danych osobowych i polityk bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Administrator Bezpieczeństwa Informacji a od maja 2018 Inspektor Ochrony Danych realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach samorządowych różnego szczebla. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w gminach, miastach i powiatach. Pracownik samorządowy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 165 zł netto dla osób zrzeszonych w Forum / 249 PLN netto dla osób nie zrzeszonych w Forum. Kartę Zgłoszenia prosimy przesłać do 14 czerwca 2021 r. e-mailem na adres: biuro@frdl-lodz.pl Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest ograniczona.