Forum Sekretarzy Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi oraz Poprawność w komunikacji urzędowej - na przykładzie tekstów pisanych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz z Zarządem Forum Sekretarzy zaprasza do udziału w sierpniowej sesji szkoleniowo-konsultacyjnej Forum.

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Sekretarzy

Moduł I Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi.
Przedmiotem spotkania będzie omówienie obowiązujących przepisów ustawy o dostępności pod kątem współpracy między JST a organizacjami pozarządowymi, którym zlecane są zadania publiczne.
 
Prowadzący: doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Moduł II Poprawność w komunikacji urzędowej - na przykładzie tekstów pisanych. 
Celem sesji jest omówienie najczęstszych błędów popełnianych w komunikacji urzędowej. Warto przy tym zwrócić uwagę na ich genezę, ponieważ często chodzi o nieporozumienia wręcz powszechne (np. kategoryczny zakaz stawiania przecinka przed spójnikiem i). Jeszcze ważniejszy okazuje się przegląd metod pozwalających na naprawę każdego z takich błędów. Zajęcia mają charakter praktyczny, są pełne odniesień do konkretnych przykładów językowych.. 

Prowadzący: językoznawca, obserwator i badacz współczesnej polszczyzny, redaktor językowy, korektor, wydawca, prowadzący szkolenia dotyczące procesu wydawniczego i prostego języka w urzędach, autor programów wdrażanych na studiach podyplomowych z zakresu redakcji językowej tekstu. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 165 zł netto dla osób zrzeszonych w Forum / 249 PLN netto dla osób nie zrzeszonych w Forum.

Kartę Zgłoszenia prosimy przesłać do 16 sierpnia 2021 r. e-mailem na adres: biuro@frdl-lodz.pl 

Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest ograniczona.