Bezpieczeństwo i higiena pracy, pierwsza pomoc i postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Wymagania i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Instytucji. Zasady postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych, także z uwzględnieniem wymagań dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się i niepełnosprawności. Podczas najbliższej sesji Forum omówimy i wskażemy uwarunkowania prawne, praktyczne rozwiązania oraz najczęściej występujące problemy w organizacji skutecznego systemu pierwszej pomocy, a także kwestie projektowania, organizacji i prowadzenia akcji ewakuacyjnej.
Celami najbliższej sesji jest:
• Przedstawienie regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz kadr i służb bhp.
• Poznanie najważniejszych wymagań organów kontrolnych, uwarunkowań bezpiecznej organizacji pracy oraz prowadzonej dokumentacji.
• Przedstawienie wymagań prawnych w zakresie organizacji prawidłowo funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w instytucji.
• Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem wymagań osób o ograniczonej możliwości poruszania się lub niepełnosprawnych.
• Przedstawienie uwarunkowań prawnych w zakresie organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.
• Poznanie zasad postępowania w sytuacjach zagrożeń w tym pożaru i ewakuacji, z uwzględnieniem potrzeb i ograniczeń osób o ograniczonej możliwości poruszania się lub niepełnosprawnych.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucji:
• Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami w zakresie organizacji i bezpieczeństwa pracy.
• Rodzaje i zakres dokumentacji pracowniczej związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy.
• Regulacje wewnątrzzakładowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
• Problematyka i praktyczne sposoby rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wymagania prawne w zakresie pierwszej pomocy w instytucji:
• Obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji systemu pierwszej pomocy.
• Prawa i ochrona osób udzielających pierwszej pomocy.
• Wyposażenie i rodzaje punktów pierwszej pomocy.
• Wyznaczenie i szkolenia osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.
• Zasady wzywania pierwszej pomocy.
• Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenie życia lub zdrowia.
• Najczęstsze błędy i zagrożenia przy udzielaniu pierwszej pomocy.
3. Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja:
• Wymagania prawne i uwarunkowania w zakresie organizacji systemów ochrony przeciwpożarowej.
• Zasady rozmieszczenia oraz funkcje sprzętu i urządzeń ochrony przeciwpożarowej.
• Warunki ewakuacji oraz sposoby prowadzenia akcji w przypadku wystąpienia zagrożenia, w tym zagrożenia pożarowego.
• Rozwiązania techniczne ułatwiające lub mające wpływ na warunki ewakuacji.
• Zasady używania podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.
• Wyznaczenie osób do prowadzenia akcji ewakuacyjnej.
• Zagrożenia i czynniki utrudniające ewakuację.
• Ograniczenia i czynności związane z ewakuacją w zakresie dostępności obiektów.
• Najczęstsze błędy w organizacji ewakuacji.
4. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Współwłaściciel Biura Obsługi Firm PIO-MAR s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz. Główny specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej oraz Manager Bezpieczeństwa Informacji. Szkoleniowiec, konsultant i bezpośredni praktyk obsługujący doradczo oraz reprezentujący personalnie instytucje publiczne i firmy prywatne.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 185 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 29 września 2022 r.