Dostęp do informacji publicznej w kontekście dokumentacji kadrowej i płacowej w praktyce organów administracji publicznej

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia hybrydowe - możliwość udział w formule stacjonarnej i online. 

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Przedmiotem zajęć jest omówienie dostępu do informacji publicznej w kontekście dokumentacji kadrowej i płacowej w praktyce organów administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki udziałowi w sesji szkoleniowo-konsultacyjnej uczestnicy:

  • zdobędą wiedzę na temat dostępu do informacji publicznej, sposobów udostępniania informacji publicznej z zakresu informacji dotyczącej dokumentacji kadrowej i płacowej,
  • poszerzą wiadomości z zakresu ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej w kontekście prawa do prywatności oraz RODO,
  • nabędą umiejętności pomocne w skutecznej kwalifikacji informacji znajdujących się w posiadaniu pracowników administracji publicznej,
  • uzyskają pewność i poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej,
  • poznają zasady pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej a także zasady funkcjonowania BIP-u, jako narzędzia powszechnego propagowania informacji publicznej,
  • przyswoją wzajemnie relacje między udostępnianiem i odmową udostępniania informacji publicznych a ochroną danych osobowych wynikających z RODO.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej:
• Konstytucyjna regulacja prawa do dostępu do informacji publicznej.
• Normatywna regulacja prawa do dostępu do informacji publicznej na poziomie ustawowym.
2. Pojęcie informacji publicznej:
• Informacja nie będąca informacją publiczną.
• Informacja publiczna prosta.
• Informacja publiczna przetworzona.
3. Zakres informacji podlegających udostępnieniu:
• Otwarty katalog informacji i działań stanowiących inf ormacje publiczną.
• Pojęcie i konstrukcja normatywna dokumentu urzędowego.
• Katalog danych i informacji egzemplifikowanych przez ustawę jako informacja publiczna.
4. Udostępnienie informacji jako czynność materialno-techniczna:
• Terminy do udostepnienia informacji publicznej i ich charakter prawny.
• Dopuszczalność i przesłanki przedłużenia terminu do udzielenia informacji publicznej.
5. Formy udostępniania informacji publicznej:
• Określenie formy udostępnienia jako prawo wnioskodawcy.
• Przekształcenie informacji publicznej w inną formę.
• Umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej:
• Decyzja administracyjna jako forma odmowy udostępnienia informacji publicznej, konstrukcja, elementy obligatoryjne, stosowanie KPA.
• Prywatność jako ustawowa przesłanka odmowy udostępnienia informacji publicznej:
- prywatność osoby fizycznej,
- pojęcie normatywne funkcjonariusza publicznego,
- pojęcie normatywne osoby pełniącej funkcję publiczną,
- dane osobowe, sposoby i przesłanki ich anonimizacji,
- dokumentacja oraz informacje dot. umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
- dokumentacja oraz informacje dot. wynagrodzenia pracownika oraz zleceniobiorcy
- charakter prawny umów cywilnoprawnych w kontekście dostępu do informacji,
- charakter prawny umów o pracę w kontekście dostępu do informacji,
- charakter prawny informacji pozyskiwanych w związku z rekrutacją,
- charakter prawny informacji pozyskiwanych w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, powołania oraz umów cywilnoprawnych,
- charakter prawny informacji dot. wynagrodzenia pracowników oraz kontrahentów,
- oświadczenia majątkowe a uprawnienia wynikające z dostępu do informacji publicznej.

• Przesłanki odmowy w przypadku informacji publicznej przetworzonej:
- wezwanie wnioskodawcy do wykazania szczególnego interesu publicznego,
- definicja normatywna szczególnego interesu publicznego.

7. Zasady pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej:
• Brak podstawy prawnej do tworzenia ogólnych „cenników”.
• Charakter prawny opłaty za udostępnienie informacji publicznej, sposób jej naliczania i tryb egzekucji.
8. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych z zakresu dostępu do informacji publicznej – najnowsze kierunki wykładni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Hybrydowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa będzie prowadzona i realizowana stacjonarnie w centrum Warszawy oraz online.

Cena udziału: Dla osoby niezrzeszonej w Forum: 519 PLN. Dla członka Forum wynosi 200 PLN.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 5 października 2022 r.