• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Kadr: Aktualne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Miejsce
Łódź
Termin
26 sierpnia 2024
Czas trwania
10:00 - 14:30
Cena
639 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

 

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Wskażemy zakres odpowiedzialności pracodawcy oraz pracowników w przypadku naruszenia przepisów bhp oraz obowiązki w sferze bhp osób kierujących pracownikami.
• Podpowiemy jak pracodawca powinien podejść do obowiązków wiążących się z pracą przed monitorem ekranowym, w szczególności przerw w pracy czy zasad rekompensaty za zakup okularów korygujących wzrok.
• Zajmiemy się profilaktycznymi badaniami lekarskimi, zwłaszcza pod kątem dopuszczenia pracownika do pracy bez konieczności kierowania na badania wstępne.
• Omówimy tematykę szkoleń bhp, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia szkoleń zdalnych oraz rezygnacji ze szkoleń okresowych.
• Zwrócimy uwagę na zagadnienia dotyczące wypadków przy pracy - np. Jakie obowiązki ma pracodawca w razie zaistnienia wypadku przy pracy?
• Doprecyzujemy kwestie dotyczące protokołu powypadkowego - np. Kto i kiedy go sporządza? Do kogo i w jakim terminie można się od niego odwołać?
• Przyjrzymy się również pozostałym zagadnieniom dotyczącym wypadków przy pracy - np. odróżnienie wypadku przy pracy od wypadku w drodze do pracy lub w drodze z pracy oraz wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy.
Uczestniczą w sesji:
• Zdobędziesz informacje z zakresu aktualnych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Ułatwienie wykonywania czynności służbowych przez Uczestników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Zażegnanie wszelkich potencjalnie spornych lub konfliktowych sytuacji na linii pracodawca – pracownik z zakresu BHP.
• Przygotowanie na potencjalne postępowanie kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy dotyczące przestrzegania zasad i higieny pracy.
• Dzięki udziałowi w szkoleniu:
- Zapoznasz się z praktycznymi problemami, z którymi Uczestnicy mogą zetknąć się podczas rekompensowania zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy przed monitorem ekranowym,
- Poznasz najczęstsze błędy i uchybienia, które występują podczas postępowania powypadkowego oraz propozycje ich uniknięcia.
- Nauczysz się zasad kierowania pracowników na wstępne badania lekarskie.
• Poznasz odpowiedzi między innymi na następujące pytania i wątpliwości:
- W jakich sytuacjach nie ma obowiązku kierowania pracowników na wstępne badania lekarskie?
- Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pracodawca zgodnie z prawem mógł zrezygnować ze szkolenia okresowego z zakresu bhp?
- Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pracownik otrzymał zwrot kosztów z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok?

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:
• Jakie są najważniejsze obowiązki pracodawcy w sferze dotyczącej bhp? Kto odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy?
• Prawa i obowiązki pracowników w obszarze bhp. Jakie są skutki odmowy wykonania przez pracownika polecenia służbowego w razie naruszenia przepisów i zasad bhp? Jak wygląda w praktyce kwestia ukarania pracownika, który nie przestrzega wymogów dotyczących bhp?
• Jakie są najważniejsze obowiązki w sferze bhp osób kierujących pracownikami? Czy osoba kierująca pracownikami może być ukarana w trakcie kontroli prowadzonej przez inspektora pracy?
• Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stanowiskach wyposażonych w laptop lub monitor ekranowy. Kiedy pracownikom przysługują przerwy przy pracy przed monitorem ekranowym? Jakie warunki muszą być spełnione, aby pracownik mógł domagać się zwrotu kosztów z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok? Czy pracownik może wymagać od pracodawcy zwrotu zakupu soczewek?
• Jaki jest zakres odpowiedzialności pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza pod kątem przepisów wykroczeniowych? Jakie ewentualne roszczenia może względem pracodawcy wysunąć pracownik, wobec którego naruszono przepisy i zasady dotyczące bhp?
2. Profilaktyczne badania lekarskie:
• Czy w treści skierowania na badania lekarskie należy zamieścić informację o stopniu niepełnosprawności pracownika?
• W jakich sytuacjach pracodawca może dopuścić do pracy pracownika bez konieczności skierowania takiej osoby na wstępne badania lekarskie?
• Czy pracodawca może wydać polecenie przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich w razie pogorszenia stanu zdrowia pracownika?
3. Szkolenia z zakresu bhp:
• Czy szkolenia bhp mogą odbywać się zdalnie?
• Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pracodawca zrezygnował ze szkolenia okresowego z zakresu bhp?
• Czy pracodawca ma obowiązek zorganizować szkolenie z zakresu bhp w razie zmiany stanowiska pracy danego pracownika?
4. Wypadki przy pracy:
• Definicja wypadku przy pracy. Jakie są rodzaje wypadków przy pracy? Jakie obowiązki ma pracodawca w razie zaistnienia wypadku przy pracy? Jak krok po kroku wygląda postępowanie powypadkowe?
• Zespół powypadkowy. Kto wchodzi w skład zespołu powypadkowego? Jakie obowiązki mają członkowie takiego zespołu?
• Protokół powypadkowy. W jakim terminie należy sporządzić protokół powypadkowy? Jakie informacje mają się znaleźć w treści protokołu powypadkowego? Do kogo w jakim terminie może odwołać się osoba poszkodowane, która nie zgadza się z treścią takiego protokołu?
• Pozostałe zagadnienia związane z wypadkami przy pracy? Co to jest wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy? Czym charakteryzuje się wypadek w drodze do pracy oraz wypadek w drodze z pracy? Jakie świadczenie przysługują osobie poszkodowanej podczas wypadku przy pracy? Jaki wpływ na świadczenia z tytułu wypadku przy pracy ma obecność w organizmie osoby poszkodowanej alkoholu lub substancji działających podobnie do alkoholu?
5. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie prawa pracy. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ma doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla różnych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Sala Konferencyjna FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74

Koordynatorzy
Maja Pawlak
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 162 759
m.pawlak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 639 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 19 sierpnia 2024 r.