Lutowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

Ubezpieczenia ZUS oraz zasiłki wraz ze zmianami 2024 roku
29 lutego 2024 r. 10:00-14:00

Przedmiot sesji:
• Podczas sesji szkoleniowej w sposób kompleksowy omówimy zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zasiłków. Szczególnie zwrócimy uwagę na zmiany od 2024 r. Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Wskażemy najczęściej występujące nieprawidłowości i popełniane błędy w przedmiotowym zakresie oraz zaprezentujemy sposoby postępowania mające na celu ich wyeliminowanie w bieżącej pracy. Zaprezentujemy właściwe rozwiązania trudności występujących w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Cele i korzyści z udziału w sesji:
• Zapoznanie się ze zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2024 roku.
• Podniesienie umiejętności w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w świetle obowiązujących przepisów.
• Możliwość uzyskania praktycznych wskazówek jak rozwiązać trudności dotyczące rozliczeń z ZUS oraz jak uchronić się przed nimi w przyszłości.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie:
Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.

Marcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

Prawo pracy na etapie zakończenia i rozpoczęcia kadencji organów samorządu terytorialnego
18 marca 2024 r. 10:00-14:30

Przedmiot sesji:
• Podczas sesji szkoleniowej omówimy najważniejsze oraz najbardziej sporne zagadnienia dotyczące rozwiązania stosunku pracy oraz wydawania i prostowania świadectw pracy.
- Wskażemy w jakich sytuacjach wręczenie wypowiedzenia naruszałoby przepisy prawa pracy.
- Przeanalizujemy kwestie budzącą wiele wątpliwości kwestią dotyczącą tego, kiedy wypowiedzenie nie musi mieć formy pisemnej.
- Odpowiemy na pytanie o zgodność z prawem wypowiedzenia, jeżeli pracownik w tym samym dniu przedstawia zwolnienie lekarskie.
- Zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane błędy dotyczące prawidłowego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zarówno z winy pracownika, jak i z powodu długotrwałej nieobecności chorobowej np. konsultacja związkowej czy termin rozwiązania stosunku pracy.
- Doprecyzujemy zasady prawidłowego tworzenia harmonogramu czasu pracy, zwłaszcza pod kątem największych atutów i zagrożeń dotyczących nierównomiernego planowania czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.
- Przyjrzymy się również budzącym najwięcej wątpliwości praktycznych sytuacjom związanym z udzielaniem urlopów wypoczynkowych, np. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie? W jakich sytuacjach można jednostronnie udzielić urlopu wypoczynkowego? Co w praktyce oznacza wymóg, w myśl którego jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych?
• Dzięki udziałowi w sesji dowiesz się:
- Jak prawidłowo sporządzać dokumenty rozwiązujące umowę o pracę.
- zasadach planowania czasu pracy, w tym o nierównomiernym planowaniu czasu pracy bez narażania się na zarzut naruszenia przepisów prawa pracy.
- Jak prawidłowo udzielać a urlopów wypoczynkowych, zwłaszcza w sytuacjach wywołujących liczne kontrowersje.
- Jak unikać przez pracodawcę odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego rozwiązania umowy o pracę czy niewydania w terminie świadectwa pracy.
• Przedstawione zagadnienia pozwolą na ułatwienie wykonywania czynności służbowych przez Uczestników, jak również przyczynią się do zażegnania wszelkich potencjalnie konfliktowych i spornych sytuacji, które mogą pojawić się w relacji pracodawca – pracownik.
• Najważniejsze pytania, na jakie odpowiemy podczas szkolenia:
- Co zrobić z urlopem wypoczynkowym w razie zakończenia kadencji? W jakich sytuacjach można wydać polecenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
- Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby uznać za zgodne z prawem wręczenie wypowiedzenia w innej postaci niż pisemna?
- Ile dni zwolnienia od pracy przysługuje pracownikowi, który był członkiem komisji wyborczej?

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie:
Ekspert w zakresie prawa pracy. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ma doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla różnych grup odbiorców m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.