Marcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa

Wdrożenie w samorządzie zmian kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości
28 marca 2023 r. 10:00-14:30

Przedmiot spotkania:
W połowie lutego br. wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników, a na przełomie marca i kwietnia br. przepisy dotyczące pracy zdalnej.
• Sesja Forum na celu przedstawienie w aspekcie praktycznym sposobu wdrożenia nowych przepisów w urzędach oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych.
• Omówimy zmiany w przepisach wewnątrzzakładowych oraz niezbędna do wdrożenia dokumentacja, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o pracę zdalną.
• Ponadto trener przedstawi inne obowiązki pracodawcy, w szczególności w zakresie bhp oraz zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników w trakcie pracy zdalnej.

Korzyści z uczestnictwa w sesji forum:
• poznanie zmian Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości;
• uzyskanie wzorów najważniejszych dokumentów niezbędnych do wdrożenia pracy zdalnej;
• uzyskanie wiedzy w zakresie sposobu wdrożenia nowych przepisów u pracodawcy samorządowego;
• uzyskanie odpowiedzi na zgłaszane przez uczestników pytania;
• poznanie koniecznych do wdrożenia zmian w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy.

Prowadzący: radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy, wykładowca na studiach podyplomowych „Kadry i płace” w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.

Kwietniowa i majowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa
Wpływ zmian Kodeksu pracy na wewnętrzne przepisy prawa pracy
18 kwietnia i 8 maja 2023 r. 10:00-14:30

Przedmiot spotkania:
• 21 lutego 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników. Czy w związku z tą zmianą pracodawca musiał dokonać zmiany regulaminu pracy? A może trafniejszym pytaniem jest: jakiej treści zmianę w regulaminie pracy powinien wprowadzić pracodawca w związku z tą nowelizacją?
• 7 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej. Czy w związku z tymi zmianami pracodawca musi dokonywać zmian wewnętrznych przepisów prawa pracy?
• W 2023 r. wejdą w życie kolejne zmiany Kodeksu pracy. W jaki sposób wpłyną one na treść wewnętrznych przepisów prawa pracy obowiązujących u pracodawcy? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielone zostaną w trakcie spotkania Forum Pracowników Kadr. 
Spotkanie Forum zostało podzielone na dwie części:
• W czasie pierwszej (18 kwietnia 2023 r.) analizie poddane zostaną zmiany Kodeksu pracy pod kątem ich wpływu na wewnętrzne przepisy prawa.
• W czasie drugiej części spotkania, które odbędzie się w maju (8 maja 2023 r.) podane zostaną konkretne postanowienia, o które powinny zostać uzupełnione wewnętrzne przepisy prawa, a także omówione zostaną dokumenty przedstawione przez Członków Forum.

Prowadzący: prawniczka, doświadczona praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.

Czerwcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa

Pracownik pod lupą, czyli metody kontroli pracownika
19 czerwca 2023 r. 10:00-14:30

Przedmiot spotkania:
• Podczas szkolenia zostaną omówione różnego rodzaju formy nadzoru i kontroli pracownika, w tym:
- kontrola na obecność w organizmie alkoholu i podobnie działających środków,
- kontrola pracy zdalnej, które w ostatnim czasie są szeroko dyskutowane z uwagi na planowane wprowadzenie tych form kontroli do Kodeksu pracy.

Prowadzący:
Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.