Lipcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

Od zatrudnienia do zwolnienia – ABC kadrowca według obecnego stanu prawnego
22 lipca 2024 r. 10:00-14:00

Przedmiot sesji:
• Podczas spotkania w praktyczny sposób przeanalizujemy zagadnienia związane z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie w oparciu o obowiązujący stan prawny. Poddamy analizie najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Wskażemy najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Cele i korzyści z udziału w sesji:
• Zapoznasz się z aktualnymi i praktycznymi oraz prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie powadzenia procesów kadrowych w jednostce.
• Poznasz najnowsze interpretacji i stanowiska organów kontrolujących, co pozwoli na uniknięcie błędów w swojej codziennej pracy
• Zapoznasz się najczęściej popełnianymi błędami w zakresie zatrudniania pracowników i sposobami na prawidłowe, zgodne z prawem postępowanie wobec pracowników.
• Dowiesz się jak:
- Jak prawidłowo zatrudniać pracowników?
- Jakie są zasady obowiązują podczas trwania stosunku pracy?
- Jakie są zasady prawidłowego rozwiązywania umowy o pracę?
• Otrzymasz praktyczne wskazówki do prawidłowego zatrudniania pracowników.

Program sesji:
1. Jak sformułować treść ogłoszenia o pracę?
2. Jakie zasady stosować przy rozmowie kwalifikacyjnej?
3. Jak chronić dane osobowe kandydata do pracy i pracownika?
4. Czy z dokumentacji pracowniczej należy usuwać dane, których obecnie pozyskiwanie jest zabronione?
5. Czy na skierowaniu na badania wstępne można wpisać PESEL kandydata do pracy?
6. Czy badania wstępne można wykonać w dowolnej jednostce medycyny pracy?
7. Jak prawidłowo nawiązać stosunek pracy?
8. Jakie oświadczenia uzyskać od pracownika na początku zatrudnienia?
9. Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia?
10. Czy informację do umowy o pracę należy sporządzić do każdej umowy o pracę?
11. Co powinna zawierać umowa o pracę?
12. Jakie są rodzaje umów o pracę?
13. Co oznacza miesiąc w prawie pracy?
14. Jak dokonać zmiany zapisów w umowie o pracę?
15. Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe i dokumentację związaną ze stosunkiem pracy?
16. Na jaki okres można powierzyć inną pracę?
17. Czy przy zawieraniu kolejnej umowy o pracę należy zawrzeć porozumienie w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w następnej umowie?
18. Czy można sprawdzać trzeźwości pracownika?
19. Czy pracodawca musi udzielić pracownikowi 14 dni urlopu wypoczynkowego?
20. Czy pracownik może decydować o tym kiedy wykorzysta urlop wypoczynkowy?
21. Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy?
22. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę drogą elektroniczną?
23. Jak prawidłowo dostarczyć wypowiedzenie dla nieobecnego pracownika w pracy?
24. Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy?
25. Sesja pytań i odpowiedzi.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie:
Wieloletni praktyk – od 24 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.

Sierpniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

Aktualne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
26 sierpnia 2024 r. 10:00-14:30

Przedmiot sesji:
 Wskażemy zakres odpowiedzialności pracodawcy oraz pracowników w przypadku naruszenia przepisów bhp oraz obowiązki w sferze bhp osób kierujących pracownikami.
• Podpowiemy jak pracodawca powinien podejść do obowiązków wiążących się z pracą przed monitorem ekranowym, w szczególności przerw w pracy czy zasad rekompensaty za zakup okularów korygujących wzrok.
• Zajmiemy się profilaktycznymi badaniami lekarskimi, zwłaszcza pod kątem dopuszczenia pracownika do pracy bez konieczności kierowania na badania wstępne.
• Omówimy tematykę szkoleń bhp, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia szkoleń zdalnych oraz rezygnacji ze szkoleń okresowych.
• Zwrócimy uwagę na zagadnienia dotyczące wypadków przy pracy - np. Jakie obowiązki ma pracodawca w razie zaistnienia wypadku przy pracy?
• Doprecyzujemy kwestie dotyczące protokołu powypadkowego - np. Kto i kiedy go sporządza? Do kogo i w jakim terminie można się od niego odwołać?
• Przyjrzymy się również pozostałym zagadnieniom dotyczącym wypadków przy pracy - np. odróżnienie wypadku przy pracy od wypadku w drodze do pracy lub w drodze z pracy oraz wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy.
Uczestniczą w sesji:
• Zdobędziesz informacje z zakresu aktualnych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Ułatwienie wykonywania czynności służbowych przez Uczestników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Zażegnanie wszelkich potencjalnie spornych lub konfliktowych sytuacji na linii pracodawca – pracownik z zakresu BHP.
• Przygotowanie na potencjalne postępowanie kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy dotyczące przestrzegania zasad i higieny pracy.
• Dzięki udziałowi w szkoleniu:
- Zapoznasz się z praktycznymi problemami, z którymi Uczestnicy mogą zetknąć się podczas rekompensowania zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy przed monitorem ekranowym,
- Poznasz najczęstsze błędy i uchybienia, które występują podczas postępowania powypadkowego oraz propozycje ich uniknięcia.
- Nauczysz się zasad kierowania pracowników na wstępne badania lekarskie.
• Poznasz odpowiedzi między innymi na następujące pytania i wątpliwości:
- W jakich sytuacjach nie ma obowiązku kierowania pracowników na wstępne badania lekarskie?
- Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pracodawca zgodnie z prawem mógł zrezygnować ze szkolenia okresowego z zakresu bhp?
- Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pracownik otrzymał zwrot kosztów z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok?

Program sesji:
1. Podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:
• Jakie są najważniejsze obowiązki pracodawcy w sferze dotyczącej bhp? Kto odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy?
• Prawa i obowiązki pracowników w obszarze bhp. Jakie są skutki odmowy wykonania przez pracownika polecenia służbowego w razie naruszenia przepisów i zasad bhp? Jak wygląda w praktyce kwestia ukarania pracownika, który nie przestrzega wymogów dotyczących bhp?
• Jakie są najważniejsze obowiązki w sferze bhp osób kierujących pracownikami? Czy osoba kierująca pracownikami może być ukarana w trakcie kontroli prowadzonej przez inspektora pracy?
• Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stanowiskach wyposażonych w laptop lub monitor ekranowy. Kiedy pracownikom przysługują przerwy przy pracy przed monitorem ekranowym? Jakie warunki muszą być spełnione, aby pracownik mógł domagać się zwrotu kosztów z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok? Czy pracownik może wymagać od pracodawcy zwrotu zakupu soczewek?
• Jaki jest zakres odpowiedzialności pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza pod kątem przepisów wykroczeniowych? Jakie ewentualne roszczenia może względem pracodawcy wysunąć pracownik, wobec którego naruszono przepisy i zasady dotyczące bhp?
2. Profilaktyczne badania lekarskie:
• Czy w treści skierowania na badania lekarskie należy zamieścić informację o stopniu niepełnosprawności pracownika?
• W jakich sytuacjach pracodawca może dopuścić do pracy pracownika bez konieczności skierowania takiej osoby na wstępne badania lekarskie?
• Czy pracodawca może wydać polecenie przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich w razie pogorszenia stanu zdrowia pracownika?
3. Szkolenia z zakresu bhp:
• Czy szkolenia bhp mogą odbywać się zdalnie?
• Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pracodawca zrezygnował ze szkolenia okresowego z zakresu bhp?
• Czy pracodawca ma obowiązek zorganizować szkolenie z zakresu bhp w razie zmiany stanowiska pracy danego pracownika?
4. Wypadki przy pracy:
• Definicja wypadku przy pracy. Jakie są rodzaje wypadków przy pracy? Jakie obowiązki ma pracodawca w razie zaistnienia wypadku przy pracy? Jak krok po kroku wygląda postępowanie powypadkowe?
• Zespół powypadkowy. Kto wchodzi w skład zespołu powypadkowego? Jakie obowiązki mają członkowie takiego zespołu?
• Protokół powypadkowy. W jakim terminie należy sporządzić protokół powypadkowy? Jakie informacje mają się znaleźć w treści protokołu powypadkowego? Do kogo w jakim terminie może odwołać się osoba poszkodowane, która nie zgadza się z treścią takiego protokołu?
• Pozostałe zagadnienia związane z wypadkami przy pracy? Co to jest wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy? Czym charakteryzuje się wypadek w drodze do pracy oraz wypadek w drodze z pracy? Jakie świadczenie przysługują osobie poszkodowanej podczas wypadku przy pracy? Jaki wpływ na świadczenia z tytułu wypadku przy pracy ma obecność w organizmie osoby poszkodowanej alkoholu lub substancji działających podobnie do alkoholu?
5. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie:
Ekspert w zakresie prawa pracy. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ma doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla różnych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.