Kasa zapomogowo – pożyczkowa. Wdrażanie zmian w 2022 roku

Program i karta zgłoszenia

Promocja "Wakacje z FRDL"  - 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których kompleksowo omówimy kwestie związane z funkcjonowaniem i rozliczaniem KZP po zmianach oraz zaprezentujemy zmiany przepisów w tym zakresie. Przedstawimy nowe regulacje obowiązujące w 2022 r. Skupimy się na praktycznych aspektach funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych, tak aby jak najlepiej rozwiązać trudności występujące w Państwa pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem KZP po zmianach.
  • Omówienie zmienionych przepisów prawnych.
  • Poznanie nowych praktycznych konsekwencji zmian w zakresie KZP.
  • Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz KZP.
zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązkowe zgłoszenia, pisma i druki: Zgłoszenie do GUS; Wzór wniosku o nadanie REGON; Pismo do związków zawodowych; Pismo do pracodawcy; Polityka rachunkowości; Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości.
2. Zmiany Statutu: Podstawa prawna; Nazwa; Oświadczenie o RODO; Uprawnienia członków; Obowiązki organów KZP; Deklaracja o przystąpieniu i jej wypełnienie: kilka osób upoważnionych; Poręczyciele – nowe ograniczenia; Zasady udzielenia pożyczek; Współpraca z pracodawcą – przekazywanie danych; Zasady zmiany Statutu KZP.
3. Funkcjonowanie KZP:
a. Funkcjonowanie KZP w czasie epidemii – zgromadzenia on-line czy możliwe?
b. Dokumenty papierowe a elektroniczne zasady wprowadzania;
c. Zadłużenia członków KZP – coraz większy problem praktyczny;
d. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wpływ na funkcjonowanie w KZP;
e. Zasady związane z RODO;
f. Dane posiadane przez KZP – co podlega ochronie?
g. Procedura dotycząca RODO;
h. Dokumenty związane z ochroną danych osobowych;
i. Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe.
4. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania KZP:
a. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – elementy obowiązkowe obecnie i po zmianach;
b. Zdolność sądowa KZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek;
c. Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie KZP;
d. Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?
e. Wynagrodzenie za prowadzenie spraw KZP – czy przysługuje?
f. Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do KZP;
g. Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia KZP;
h. Zajęcia komornicze wkładów członków KZP;
i. Organy kontrolujące KZP – kto może KZP kontrolować?
5. Druki funkcjonujące w związku z działaniem KZP: Deklaracja przystąpienia do KZP; Wniosek o udzielenie pożyczki; Stan konta; Sprawozdania finansowo – statystyczne w tym Polityka rachunkowości. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne.
6. Pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, działów księgowości, kadra zarządzająca.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 sierpnia 2022 r.