Lubelskie Forum Samorządowe: Nowy Ład 2022 - zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach chorobowych 2021/2022r.

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza liczne zmiany w zasiłkach i nie tylko. W nowym roku (od 1 stycznia 2022 r.) zostanie wprowadzona zmiana związana z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Kolejna zmiana związana jest z zasiłkiem chorobowym za okres pobytu w szpitali, który aktualnie wynosi 70%. Od nowego roku miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80%. Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe w ramach Forum podczas którego nasz ekspert przedstawi zmiany oraz odpowie na Państwa pytania.

zwiń
rozwiń
Program

=> NOWY ŁAD 2022 - ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH I ZASIŁKACH CHOROBOWYCH 2021/2022
=> „ULGA” DLA PRACUJĄCYCH EMERYTÓW – W NOWYM ŁADZIE
=> TABELA DŁUGOŚCI ŻYCIA OD 01.04.2021R. - A WYSOKOŚĆ EMERYTURY/ IDZIE W GÓRĘ
=> EMERYTURA BEZ PODATKU - TABELA, SKŁADKA ZDROWOTNA - ULGI, PLANOWANE ZMIANY W ZASIŁKACH CHOROBOWYCH, NOWE: ZUS ZUS/ZZA, WIEK EMERYTALNY – NIE RUSZĄ, UMOWY ZLECENIA/ O DZIEŁO, KOREKTY DOKUMENTACJI ZUS

I. ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH - EMERYTURY/”NOWY ŁAD” (CZERWIEC – JAKO
DATA ODEJŚCIA NA EMERYTURĘ). EMERYTURY STAŻOWE – KONSULTACJE ZUS/SOLIDARNOŚĆ
U PREZYDENTA – PROJEKT ZŁOŻONY W SEJMIE

- PRACUJĄCY EMERYT PO OSIĄGNIĘCIU WIEKU EMERYTALNEGO – ULGA W NOWYM ŁADZIE!
- NOWA TABELA DŁUGOŚCI ŻYCIA OD 01.04.2021R. - EMERYTURA W GÓRĘ!
- SKŁADKA ZDROWOTNA W NOWYM ŁADZIE – ULGI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP!
- NOWE ZUS ZUA I ZUS ZZA – DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 16.05.2021r.
- OBOWIĄZKOWE ZGŁOSZENIE UMOWY O DZIEŁO DO ZUS – OD 01.01.2021R./NOWY DRUK ZUS RUD
– SKŁADANY PRZEZ PUE ZUS!
- 16.05.2021R. - OBOWIĄZEK PODAWANIA KODU ZAWODU WYKONYWANEGO PRZEZ OSOBĘ ZGŁASZANĄ DO UBEZPIECZEŃ,
- SKŁADKA ZDROWOTNA – NOWE ZASADY!,
- NOWY ŁAD – BRAK PODATKU PO OSIĄGNIĘCIU WIEKU EMERYTALNEGO/CO Z KASĄ?
- „JEDNOLITY KONTRAKT ZATRUDNIENIA” – CO DALEJ ZE ZLECENIAMI, DZIEŁAMI?
- KWOTA WOLNA OD PODATKU – EMERYTURY BEZ PODATKU!!!! KWOTA WOLNA OD PODATKU: 30.000ZŁ OD 01.01.2022r.
- DŁUŻSZA PRACA – PO OSIĄGNIĘCIU WIEKU EMERYTALNEGO/CO Z KASĄ?
- PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE: NALICZANIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ, LICZENIA OKRESU
PRZEDAWNIENIA, SKŁADANIA KOREKT DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH.
- ODEJŚCIE NA EMERYTURĘ W CZERWCU – ZMIANA W 2021R.,
- BEZGOTÓWKOWA FORMA WYPŁATY - EMERYTUR I RENT OD 01.01.2022R.,
- WNIOSEK O EMERYTURĘ – CZY DOŁĄCZAĆ ZUS Rp-7?,
- EMERYTURY STAŻOWE – CZY WEJDĄ W ŻYCIE? ZASADY, WARUNKI I PRAWO DO TYCH EMERYTUR,
- OFE – LIKWIDACJA/ CO WYBRAĆ: ZUS CZY IKE? - obniżenie opłaty z 15% do 10%, kiedy wejdą zmiany
II. ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH - ZASIŁKI 2021/2022R. - RZĄDOWY/PRZYJĘTY
PROJEKT ZMIAN

- NOWE ZASADY OBLICZANIA OKRESU ZASIŁKOWEGO – JEDEN OKRES ZASIŁKOWY BEZ WZGLĘDU NA PRZERWY I RODZAJ CHOROBY,
- OKRES ZASIŁKOWY PO USTANIU UBEZPIECZENIA – TYLKO 91 DNI,
- KOREKTY DEKLARACJI UBEZPIECZENIOWYCH – tylko 5 lat do tyłu
- PUE ZUS – obowiązek posiadania przez wszystkich płatników od 01.01.2023r.
- planowana likwidacja 30 – krotności: od kiedy/dla kogo?
- zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych tj. umowa o pracę, umowy zlecenia – kiedy obowiązkowe, a kiedy dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne,
- podstawa wymiaru składek na umowie zlecenia - zleceniobiorca posiadający kilka tytułów do
ubezpieczeń (kilka umów zlecenia, umów o pracę) – MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZENIA ZLECENIOBIORCY
W ZUS/NOWY DRUK
- NOWY DRUKI: ZUS ZWUA! ZUS OSW, ZUS RIA!
- emerytury: wybór najkorzystniejszej daty przejścia na emeryturę/świadectwa pracy w szczególnych
warunkach/liczenie stażu pracy, RP-7/czy nadal wystawiać?
III. KONTROLE ZUS 2021/2022R.!!!!! UMOWA ZLECENIA I UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG –
MINIMALNA STAWKA GODZINOWA, A EWIDENCJA CZASU PRACY PRZY ZLECENIU!

- minimalne wynagrodzenie dla umów zleceń lub świadczenia usług - KONTROLE PIP, PISMA Z ZUS
- omówienie USTAWY O ZMIANIE USTAWY O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – WYŁĄCZENIA STOSOWANIA W/W USTAWY,
- umowa zlecenia i umowa o dzieło – w świetle kontroli ZUS i PIP – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OD UMÓW O DZIEŁO PO KONTROLI ZUS – PLANOWANE ZMIANY W OSKŁADKOWANIU UMÓW O DZIEŁO (SKŁADKA EMERYTALNA I RENTOWA – PO KONTROLI ZUS),
IV. ZUS KONTROLUJE FUNDUSZ SOCJALNY (ZFŚS) W FIRMIE – składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń socjalnych!
- NOWA WYSOKOŚĆ ODPISU NA ZFŚS W 2020/2021R.
- NOWA KWOTA WOLNA OD PODATKU W ZFŚS – NA LATA 2020/2021
- „GRUSZKA DLA EMERYTÓW” – MOŻLIWOŚĆ „POZBAWIENIA” W ŚWIETLE WYJAŚNIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY!!!
- kryterium socjalne A KORONAWIRUS – MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEJ WYPŁATY „GRUSZKI”,
ZAPOMOGI SOCJALNE – A KORONAWIRUS!!, oświadczenia o dochodzie, różnicowanie świadczeń
socjalnych, dopłaty,
- składki na ubezpieczenia społeczne, korekty, odsetki – od świadczeń socjalnych po kontroli ZUS/AŻ
ZA 3 LATA DO TYŁU!!,
- prawidłowe zapisy w regulaminie w celu uniknięcia składek ZUS, dobre/sprawdzone oświadczenia o dochodzie, „O ILE RÓŻNICOWAĆ?” poszczególne świadczenia, jak sprawdzać prawdziwość złożonych oświadczeń – stanowisko PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH/PITY – DO WGLĄDU!
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zapraszamy pracowników działów organizacyjnych, kadrowych i płacowych jst oraz jednostek podległych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskich Forach Samorządowych: 180 zł.
Koszt udziału dla pozostałych zainteresowanych z województwa lubelskiego: 279,00 zł.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.lublin.pl lub mailem na adres forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl do 17 listopada 2021 r. Karta dostępna na stronie http://frdl.lublin.pl/fora/forum-premium-jst-wojewodztwa-lubelskiego/najblizsze-spotkania-2021
UWAGA: Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.