• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy. Jak skutecznie wykorzystać ten system w urzędzie?

Potwierdzone

Zapraszamy Państwa na szkolenie z opisywania i wartościowania stanowisk pracy dedykowane przede wszystkim sekretarzom JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Zachęcamy Państwa do udziały w Webinarium na którym nasz ekspert przedstawi zagadnienia w zakresie opisywania i wartościowania stanowisk pracy z perspektywy ważnych i praktycznych kwestii w samorządzie.

Uczestnicy biorąc udział w szkoleniu dowiedzą się m.in.:

 • Po co wprowadzono system opisów i wartościowania stanowisk pracy i dlaczego w tak wielu urzędach nie przyniósł on spodziewanych efektów?
 • Czym są opisy stanowisk pracy oraz jak prawidłowo zorganizować proces opisywania stanowisk w urzędzie?
 • Jak poprawnie sporządzić opis stanowiska pracy?
 • Na czym polega proces wartościowania oraz jak sprawnie i poprawnie przeprowadzić wartościowanie w samorządzie?
 • Jak zgodnie z metodą analityczno-punktową zwartościować stanowiska pracy?
 • Jak zbadać anomalia płacowe i wykorzystać wyniki wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w urzędzie?
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie zasad opisywania i wartościowania stanowisk pracy.
 • Wyjaśnienie najważniejszych zasad budowania systemów opisywania i wartościowania stanowisk pracy w instytucji publicznej.
 • Przedstawienie najczęstszych błędów popełnianych w zakresie organizowania procesu opisywania i wartościowania stanowisk pracy, oraz w samych opisach stanowisk pracy.
 • Przekazanie praktycznych wskazówek usprawniających opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy.
 • Omówienie narzędzi i zasad ewentualnego wykorzystania wyników wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w instytucji.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie – wskazanie istoty i celu sporządzania opisów stanowisk pracy i ich wartościowania. 
2. Wykorzystanie opisów stanowisk pracy na poszczególnych płaszczyznach zarządzania zasobami ludzkimi:

a. opis a wartościowanie stanowisk pracy,
b. opis a ocena pracownika,
c. opis a sporządzanie ogłoszeń o pracę,
d. opis a prowadzenie naboru,
e. opis a indywidualny program rozwoju zawodowego,
f. opis a tworzenie struktury instytucji i ścieżek awansu.
3. Opis stanowiska pracy – zasady sporządzania:
a. poszczególne części opisu stanowiska pracy – praktyczne wskazówki,
b. najczęstsze błędy popełniane w opisach i sposoby ich unikania.
4. Praktyczne aspekty organizowania procesu opisywania stanowisk pracy w urzędzie:
a. jak uniknąć niespójności systemu opisów,
b. jak sprawić by etap opisywania stanowisk był efektywny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do sekretarzy, pracowników odpowiedzialnych za kadry w danej jednostce, a także kierowników, którzy tworzą projekty opisów stanowisk pracy, członków zespołów wartościujących, do osób, które nadzorują lub koordynują w urzędzie proces opisywania i wartościowania stanowisk pracy, a także do osób zainteresowanych wykorzystaniem wyników wartościowania do kształtowania polityki wynagrodzeń w urzędzie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia prawnik, na co dzień urzędnik państwowy, rzecznik prasowy i trener administracji publicznej. Od początku 2007 r. przeprowadził ponad 5200 godz. szkoleń dla administracji publicznej. W latach 2006-2008 trener wewnętrzny Służby Cywilnej współpracujący z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Autor licznych programów szkoleniowych przeznaczonych dla administracji publicznej oraz trzech książek skierowanych do administracji publicznej. Współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, w tym z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, gdzie od 2012 roku prowadzi cyklicznie szkolenia z różnej tematyki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania w administracji, a także w szkoleniach z zakresu opisywania i wartościowania stanowisk pracy oraz ocenach okresowych w służbie cywilnej. Jest twórcą autorskiego systemu ocen pracowniczych dla Sądu Rejonowego w Białymstoku. Od początku 2009 r. współpracuje z jednostkami wymiaru sprawiedliwości m.in. z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Sądami Apelacyjnymi, Okręgowymi oraz sądami rejonowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 659 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 kwietnia 2023 r.